Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023

Rate this post

Theo đó, hướng dẫn tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau cho năm học 2022-2023.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình giáo dục quốc gia năm 2018: Công tác chuẩn bị của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục quốc gia năm 2018 theo quy định.

Việc biên soạn, phát hành, mua sắm và sử dụng sách giáo khoa theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 85 của Chính phủ; việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 25 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc chuẩn bị các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở trường tiểu học theo các Thông tư số 37, 38, 39 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định pháp luật có liên quan.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo tại Nghị quyết 41 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, nhất là về hoạt động dạy thêm, học thêm; hoạt động thu chi đầu năm học, việc thực hiện thu tiền tài trợ, công tác xã hội hóa giáo dục; việc thực hiện kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới, nhất là ở nhóm trẻ, lớp;

Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý của người đứng đầu; hoàn thành chỉ tiêu biên chế, số lượng và việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục theo quy định; quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn; thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục thực hiện Công văn số 623 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục;

Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định tại Nghị định số 04 của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

Đối với công tác tổ chức thực hiện: Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học và tổ chức thực hiện kế hoạch theo phương thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Trường hợp quy hoạch được điều chỉnh, bổ sung vì lý do bất khả kháng hoặc theo yêu cầu của cấp quản lý thì phải thực hiện theo quy định;

Thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất những vấn đề nóng, phức tạp nảy sinh;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng văn bản điện tử; tăng cường trao đổi, nắm bắt tình hình địa bàn, vùng miền và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thông qua báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ, họp trực tuyến …

Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 về cơ bản vẫn ổn định như năm học trước, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo linh hoạt, phù hợp với thực tế. tình hình của các địa phương. trong điều kiện thích ứng mới bình thường, an toàn và linh hoạt, phòng chống và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 …

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *