Bến Tre ban hành quy chế phối hợp giám sát hành trình tàu cá

Rate this post

Chú thích ảnh
Tàu cá của ngư dân xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre neo đậu trên sông Bình Châu.

Theo đó, nội dung phối hợp chủ yếu là tiếp nhận, phân tích, đánh giá, cung cấp và xử lý thông tin đối với các trường hợp tàu cá trên biển mất tín hiệu kết nối, tàu gặp nạn qua biên giới. biên giới, tàu vượt qua ranh giới trên biển; cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị; tham mưu, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và các quy định của pháp luật về giám sát hành trình tàu cá; truy cập hệ thống theo dõi tàu cá, truy xuất thông tin về tàu cá …

Theo Quy chế, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thành lập Tổ giám sát tàu cá (gọi tắt là Tổ giám sát), gồm Tổ trưởng là đại diện Sở. của Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. phát triển nông thôn. Các thành viên là đại diện của các đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quy chế này. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện trách nhiệm của đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ theo dõi hành trình tàu cá của Tổng cục Thủy sản đối với tàu cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Cụ thể, cấp và quản lý tài khoản truy cập, sử dụng Hệ thống theo dõi tàu cá theo hướng dẫn của Tổng cục Thủy sản; cung cấp số liệu, thông tin giám sát tàu cá chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý tàu cá, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản, đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, tổ chức trực ban giám sát tàu cá tỉnh Bến Tre về hoạt động khai thác thủy sản trên biển; kịp thời cảnh báo, nhắc nhở thuyền trưởng, chủ tàu trong trường hợp tàu mất tín hiệu kết nối trên biển, tàu vượt biên gặp nạn, tàu vượt biên trên biển.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm nhiệm vụ giám sát tàu cá tỉnh Bến Tre hoạt động khai thác thủy sản trên biển; theo dõi, phát hiện, cảnh báo kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng và thông báo cho Tổ giám sát các trường hợp tàu cá đánh bắt trên biển mất tín hiệu kết nối, tàu cá gặp rủi ro. vượt biên, tàu cá vượt biên trên biển.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp tàu cá khai thác thủy sản qua biên giới. trên biển, khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài, theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các trạm, trạm biên phòng kiểm tra chặt chẽ tình trạng niêm phong, tín hiệu kết nối của thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khi tàu cá ra vào. Bến tàu.

Công an tỉnh hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm quy định của pháp luật liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, khai thác thủy sản trái phép. xúc phạm.

Ủy ban nhân dân cấp huyện truy cập hệ thống giám sát tàu cá, theo dõi hoạt động của tàu cá trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý tàu cá vi phạm pháp luật. . Đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi, cảnh báo chủ tàu đối với các trường hợp tàu khai thác trên biển mất tín hiệu; đề xuất các biện pháp ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài theo nội dung của quy chế này.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, thời gian qua, tỉnh luôn xác định công tác phòng, chống đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm khắc phục tình trạng khai thác thủy sản trái phép. thẻ vàng ”của Ủy ban châu Âu (EC). Đến nay, toàn tỉnh có 98% số tàu trên địa bàn đã lắp thiết bị giám sát hành trình.

Đến đầu tháng 8 năm 2022, công tác quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre được thực hiện bài bản, nề nếp hơn. Chi cục Thủy sản đã đăng ký, gắn biển cho 1.838 lượt tàu, đạt 70,83%; cấp giấy chứng nhận ATTP 1.699 cơ sở, đạt 82,4% và cấp giấy phép khai thác 2.294 cơ sở, đạt trên 60%.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *