Bão số 2 Hoa Mộc Lan: Đường phố Hà Nội ngập sâu, hàng loạt phương tiện chết máy – Báo Lao Động

Rate this post

Bão số 2 Hoa Mộc Lan: Đường phố Hà Nội ngập nặng, hàng loạt phương tiện chết máyBáo lao động

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *