Bảng giá đất nền Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tăng mạnh

Rate this post

Từ tháng 9, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tăng giá đất nông nghiệp (trồng cây lâu năm, hàng năm, nuôi trồng thủy sản) tại thành thị và nông thôn từ 1-25 lần.

Ngày 30/7, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã có tờ trình Thường trực HĐND tỉnh về việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá các loại đất theo định kỳ 5 năm (2020-2024) tại tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, mặc dù bảng giá đất đã nhiều lần được điều chỉnh tăng mặt bằng nhưng sau đó, giá đất trên thị trường liên tục tăng và cần phải điều chỉnh để phù hợp với đất. giá bán. quy định của Luật đất đai 2013.

Về các phương án, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề xuất điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp (trồng cây lâu năm, hàng năm, nuôi trồng thủy sản) tại đô thị và nông thôn.

Cụ thể, đối với khu vực đô thị, đề xuất điều chỉnh giá đất trồng cây lâu năm, hàng năm như cũ, áp dụng theo khung giá đất tối đa theo Nghị định của Chính phủ và cộng thêm 50% so với giá đất ở. giá tối đa. Đất nuôi trồng thủy sản tính bằng 83,33% giá đất trồng cây lâu năm theo vị trí tương ứng (tăng 25% theo Quyết định 38).

Đối với khu vực nông thôn, đất trồng cây lâu năm, hàng năm tại vị trí 1 (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) là 300.000 đồng / m2 (tăng 25); các khu vực còn lại được xác định và điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng tại Quyết định 38. Các vị trí 2,3,4,5 được xác định theo hệ số giá đất nông nghiệp của các vị trí đất nông nghiệp trong quyết định. ở trên.N g h i n h p h u n g c h u n g.
Đất trồng cây lâu năm, hàng năm vị trí 1 (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) là 300.000 đồng / m2 (tăng 25).

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đề xuất tăng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ. Cụ thể, phương án 1 là giá đất tại vị trí 1 (năm 2022) bằng giá đất tại vị trí 1 Bảng giá đất (Quyết định 38) nhân với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021. Theo phương án này, bảng giá đất ở được điều chỉnh gấp 1,1 – 1,7 lần so với quyết định 38.

Phương án 2, thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Điền áp dụng hệ số 1,78 cho tất cả các tuyến đường trong đô thị và nông thôn. Huyện Côn Đảo áp dụng hệ số 2,78 cho tất cả các tuyến đường. Thị xã Phú Mỹ áp dụng hệ số 2,2 cho tất cả các tuyến đường, …

Phương án 3, xây dựng theo hệ số giá đất cụ thể được UBND tỉnh phê duyệt năm 2021. Cụ thể, TP.Vũng Tàu (2,26), TP.Bà Rịa (2,33), thị xã Phú Mỹ (4,13), huyện Châu Đức (2,26) ), Huyện Xuyên Mộc (2,68), huyện Đất Đỏ (4,53), huyện Côn Đảo (6,13).

Ngoài ra, giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cũng được đề xuất điều chỉnh tăng.

Cũng theo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, việc điều chỉnh bảng giá đất sẽ có tác động đến thị trường bất động sản tại địa phương. Tuy nhiên, song song với việc điều chỉnh, UBND tỉnh và Sở Tài chính cũng đang xem xét hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để đảm bảo không chênh lệch lớn so với năm 2021.

Dự kiến, bảng giá đất điều chỉnh sẽ có hiệu lực vào tháng 9/2022.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *