Anime mới phát hành tại Vương quốc Anh: ngày 9 tháng 1 năm 2023

Rate this post

Bây giờ là tuần thứ hai của năm 2023 và chúng tôi chỉ có một bản phát hành mới dưới dạng Aria The Natural – Phần 2 Phần 1 từ MVM Entertainment.

Ra trong tuần này: ngày 9 tháng 1 năm 2023

  • Aria The Natural – Phần 2 Phần 1 (Blu-Ray)

Ra vào tuần tới: ngày 16 tháng 1 năm 2023:

  • Cách một người theo chủ nghĩa hiện thực xây dựng lại vương quốc – Phần 1 Phần 2 (Blu-Ray, DVD)
  • Phát hành Spyce – Trọn bộ sê-ri (Blu-Ray)

Ra Tuần trước: ngày 2 tháng 1 năm 2023:

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các tựa game hiện đã được xác nhận sẽ ra mắt trong năm nay trong lịch phát hành của chúng tôi.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *