Anime Abandon: Neon Genesis Evangelion Phần 1

Rate this post

Câu chuyện về Neon Genesis Evangelion là câu chuyện về Hideaki Anno, và fandom anime nói chung. Tốt hơn, và xấu hơn.

ÁO SƠ MI VÀ ĐĂNG KÝ BÁN TẠI ĐÂY

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *