5 thành phần kinh tế nhận được nhiều vốn đầu tư nhất từ ​​thành phần kinh tế Nhà nước

Rate this post

Vốn đầu tư của thành phần kinh tế Nhà nước được đầu tư vào 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành vận tải và kho bãi dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 206,5 nghìn tỷ đồng. Đây là ngành nhận được nhiều vốn đầu tư nhất từ ​​khu vực kinh tế Nhà nước trong giai đoạn 2015-2021.

Đứng thứ hai là lĩnh vực sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí với tổng vốn đầu tư thực hiện hơn 74,9 nghìn tỷ đồng. Thứ ba là hoạt động của Đảng Cộng sản và các tổ chức chính trị – xã hội; Quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng; Bảo đảm xã hội bắt buộc với tổng vốn đầu tư thực hiện 67,26 nghìn tỷ đồng.

5 thành phần kinh tế nhận được nhiều vốn đầu tư nhất từ ​​thành phần kinh tế Nhà nước - Ảnh 1.

5 thành phần kinh tế nhận được nhiều vốn đầu tư nhất từ ​​thành phần kinh tế Nhà nước năm 2021. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Ngoài ra, ngành giáo dục và đào tạo đứng thứ 4 với tổng vốn đầu tư thực hiện hơn 63,42 nghìn tỷ đồng vào năm 2021. Cuối cùng trong top 5 là ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. với tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2021 đạt hơn 55,16 nghìn tỷ đồng.

Xét về tỷ trọng tổng vốn đầu tư thực hiện của khu vực kinh tế Nhà nước năm 2021, ngành giao thông vận tải, kho bãi dẫn đầu, chiếm 28,94% tổng vốn đầu tư thực hiện. Đứng thứ hai là lĩnh vực sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí, chiếm 10,5% tổng vốn đầu tư thực hiện.

5 thành phần kinh tế nhận được nhiều vốn đầu tư nhất từ ​​thành phần kinh tế Nhà nước - Ảnh 2.

Tỷ trọng ngành trong tổng vốn đầu tư thực hiện của khu vực kinh tế Nhà nước năm 2021. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Cùng với đó, hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội; Quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh, bảo đảm xã hội bắt buộc; ngành giáo dục và đào tạo; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng lần lượt là 9,43%; 8,89%; 7,73% tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2021.

Với 5 lĩnh vực nhận được nhiều vốn đầu tư nhất của khu vực kinh tế Nhà nước, chiếm 65,48% tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2021. Các lĩnh vực còn lại chiếm 34,52% tổng vốn đầu tư thực hiện.

https://cafef.vn/5-nganh-kinh-te-nhan-von-dau-tu-thuc-hien-tu-khu-vuc-kinh-te-nha-nuoc-nhieu-nhat-20220807093224216.chn

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *