29 tập thể và 4 cá nhân được tặng Bằng khen trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Rate this post

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2655 / QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 29 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc gia. năm 2012.

29 tập thể và 4 cá nhân được tặng Bằng khen trong phong trào

Lực lượng Công an Thanh Hóa triển khai thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm. Ảnh: Đình Hợp

Tiền thưởng theo quy định hiện hành từ nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2022 của tỉnh.

Đây là danh sách:

I. Tập thể

1. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa;

2. Nhân dân và cán bộ phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa;

3. Nhân dân và cán bộ phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn;

4. Nhân dân và cán bộ xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn;

5. Nhân dân và cán bộ phường Hải Thượng, thị trấn Nghi Sơn;

6. Nhân dân và cán bộ thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương;

7. Nhân dân và cán bộ xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc;

8. Nhân dân và cán bộ xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa;

9. Nhân dân và cán bộ xã Nga Liên, huyện Nga Sơn;

10. Nhân dân và cán bộ xã Đông Khê, huyện Đông Sơn;

11. Nhân dân và cán bộ xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân;

12. Nhân dân và cán bộ xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn;

13. Nhân dân và cán bộ thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa;

14. Nhân dân và cán bộ xã Hà Lai, huyện Hà Trung;

15. Nhân dân và cán bộ xã Thắng Thọ, huyện Nông Cống; 16. Nhân dân và cán bộ xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc;

17. Nhân dân và cán bộ xã Định Hưng, huyện Yên Định;

18. Nhân dân và cán bộ xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc;

19. Nhân dân và cán bộ thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân;

20. Nhân dân và cán bộ xã Bình Lương, huyện Như Xuân; 21. Nhân dân và cán bộ xã Hải Long, huyện Như Thanh;

22. Nhân dân và cán bộ xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy;

23. Nhân dân và cán bộ xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy; 24. Nhân dân và cán bộ xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành;

25. Nhân dân và cán bộ xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn;

26. Nhân dân và cán bộ thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa;

27. Nhân dân và cán bộ xã Bản Công, huyện Bá Thước;

28. Nhân dân và cán bộ xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh;

29. Nhân dân và cán bộ thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát.

II. Riêng biệt, cá nhân, cá thể

1. Ông Trần Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa;

2. Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường 3, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa;

3. Ông Ban Văn phòng, công dân thôn Thạch An, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy;

4. Ông Phạm Minh Quả, công dân thôn Thạch Minh, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy.

BDT

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *