Tokyo Ghoul’s Sui Ishida ra mắt manga mới với tựa đề Choujin X |

Rate this post

Mặc dù ít người biết đến hướng tường thuật của loạt phim, nhưng nó được mô tả là mô tả hành động chiến đấu giữa những cá nhân có siêu năng lực. Ishida đã tuyên bố thông qua tài khoản Twitter cá nhân của mình rằng anh ấy sẽ xuất bản các phần tiếp theo để phù hợp với lịch trình của mình, thay vì một cách thường xuyên.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *