Thông báo ý kiến ​​chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 8

Rate this post

Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo ý kiến ​​chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2022.

Thông báo ý kiến ​​chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 8

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỷ chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 vào sáng 15/8. Năm 2022.

Ngày 15/8/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022. Cùng dự có các đồng chí. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành. , địa phương liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kết luận tại cuộc họp tháng 7/2022; tiếp một số lượt công dân; Lắng nghe ý kiến ​​đề xuất của các ngành, địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận:

1. Từ kỳ họp định kỳ tháng 7 năm 2022 đến nay, các ngành, địa phương đã tổ chức tiếp dân, tập trung xử lý đơn, thư của công dân, tuy nhiên một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm. , kịp thời.

– Yêu cầu các địa phương, đơn vị căn cứ Báo cáo số 119-BC / BNCTU, ngày 12/8/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo cáo số 08 / BC-BTCD, ngày 12/8/2022 của Ban Tiếp công dân tỉnh (bản kèm theo) theo thẩm quyền khẩn trương tập trung giải quyết các vụ việc. Quá trình giải quyết phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân; định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp tục phối hợp, tham mưu đổi mới phương thức tiếp dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân; rà soát, phân loại đơn, thư, vụ việc theo lĩnh vực, địa bàn, trách nhiệm giải quyết theo quy chế tiếp dân, quy định của pháp luật để tham mưu, chỉ đạo xử lý, bố trí cán bộ lãnh đạo phù hợp. chỉ đạo các địa phương liên quan tham gia các cuộc họp định kỳ của tỉnh để giải quyết có hiệu quả các vụ việc.

– Các sở, ngành, địa phương rà soát kỹ các vụ việc tồn đọng, các vụ việc liên quan thuộc trách nhiệm của mình, tập trung chỉ đạo, xử lý cụ thể và báo cáo kết quả, giải pháp, tham mưu. các đề xuất, kiến ​​nghị (nếu có) … gửi về Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh trước ngày 10 hàng tháng để tổng hợp, tham mưu trình Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ủy ban trước ngày 10 hàng tháng. Ngày 13 hàng tháng.

2. Đối với nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến ​​nghị của công dân tại kỳ họp định kỳ tháng 8 năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền các cấp và một số sở, ngành cấp tỉnh.Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các ngành có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm trong thời hạn, đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết. tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. cuộc họp tiếp theo. Về một số vụ việc đã giải quyết theo thẩm quyền nhưng công dân chưa đồng tình, cụ thể:

– Trường hợp bà Nguyễn Thị Loan, trú tại thôn Đông Vinh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất: Đề nghị UBND tỉnh có văn bản giải quyết lần cuối, theo thẩm quyền, trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật.

– Vụ việc ông Phan Xuân Sinh, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân phản ánh một số cán bộ có hành vi tham nhũng, tiêu cực liên quan đến Dự án cầu Bến Thủy 2; Bà Nguyễn Thị Thủy, tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh trình báo liên quan đến việc cán bộ thụ lý vụ TNGT con trai bà: giao Viện KSND tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trả lời. tiếp công dân bằng văn bản và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) trước ngày 10/9/2022; Cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương nơi công dân cư trú vận động công dân thực hiện các quy định về khiếu nại, tố cáo.

Thông báo ý kiến ​​chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 8

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao đổi với công dân Phạm Xuân Tý (xã Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ).

3. Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương nắm tình hình, sàng lọc và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân cố tình không thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, các cá nhân lợi dụng ch quyền khiếu nại, tố cáo gây rối, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy).

4. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. của các nội dung trên. để Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biết và chỉ đạo.

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

PV

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *