Thành lập một nhóm công tác để xem xét các dự án chậm trễ

Rate this post

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định thành lập Tổ công tác rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn, qua đó nắm tình hình, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ khắc phục tình trạng trên. Có nhiều dự án chậm tiến độ.

Theo đó, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, làm tổ trưởng tổ công tác.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, trên địa bàn tỉnh có 1.617 dự án được giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích hơn 7.863 ha. Trong đó, 1.195 dự án thuê đất, diện tích 3.601,37 ha; 105 dự án được giao đất có thu tiền sử dụng đất, diện tích 823,69 ha; 317 dự án được giao đất không thu tiền sử dụng đất, diện tích 3.438,76 ha.

Hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 406 dự án đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ, trong đó có 110 dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; trong đó, có 164 dự án chậm tiến độ hơn 24 tháng, vi phạm Luật Đất đai.

Tổ công tác được thành lập với nhiệm vụ tổ chức, rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn. Theo chỉ đạo, nhóm này sẽ hoàn thành việc rà soát trước ngày 30/9.

Kết quả rà soát sẽ là căn cứ để UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ, có sai phạm về sử dụng đất, quá hạn giao đất, giao đất. cho thuê. chủ đầu tư không có năng lực hoặc nhu cầu thực hiện dự án.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.