Suốt đời cống hiến cho đất nước, hiếu thảo với nhân dân.

Rate this post

Gần 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời đồng chí Võ Chí Công gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí là tấm gương cao quý của người cộng sản mẫu mực, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời trung thành với Tổ quốc, hiếu thảo với nhân dân.

Đồng chí Võ Chí Công trong chuyến thăm nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, vùng căn cứ cách mạng của Khu ủy Khu V. Hình ảnh: DỮ LIỆU

Cống hiến cho cách mạng

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, được rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, dù bị địch bắt, tù đày, đồng chí Võ Chí Công vẫn trung thành với Đảng, với lý tưởng cộng sản, không ngại hy sinh, gian khổ với nghị lực phi thường của người cộng sản, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập dân tộc, bảo vệ tổ quốc. bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đồng chí Võ Chí Công tên khai sinh là Võ Toàn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1912 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, tại làng Khương Mỹ, tổng Phú Quý, huyện Tam Kỳ, nay là một phần của xã. Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Từ nhỏ, Võ Chí Công đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động trong phong trào thanh niên yêu nước ở cơ sở những năm 1930-1931. Tháng 5 năm 1935, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Từ năm 1939 đến năm 1943, trước khi bị địch đày đi Buôn Ma Thuột, trong thời kỳ thực dân Pháp tấn công, đàn áp dã man phong trào cách mạng, đồng chí đã kiên trì bám trụ lòng dân, vượt qua muôn vàn khó khăn, hiểm nguy gây ra. bằng sự bao vây của bọn mật thám, đồng chí đã đi nhiều địa phương để khôi phục và củng cố tổ chức Đảng, nhằm giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng. họ. Nhờ đó, nhiều tổ chức Đảng trong tỉnh được duy trì từ sau khi đồng chí bị địch bắt cho đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Lịch sử 9 năm kháng chiến của đồng bào Nam Trung bộ thể hiện rõ đồng chí đã có nhiều đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang cách mạng Liên khu V. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, ông ra Bắc, được Bác Hồ trực tiếp phân công vào Nam làm Bí thư Khu ủy, lãnh đạo phong trào cách mạng Khu V, trước mắt là đánh địch thực hiện Hiệp định. Giơ-ne-vơ.

Sau 4 năm, kẻ thù tìm mọi cách phá hoại hiệp định, gây thiệt hại to lớn cho phong trào cách mạng. Đứng trước thực tế đó, đồng chí luôn trăn trở, suy nghĩ, đã đến lúc phải thay đổi phương thức đấu tranh cách mạng. Năm 1959, đồng chí quyết định ra Hà Nội xin ý kiến ​​Trung ương và Bác Hồ để thay đổi phương thức đấu tranh, đó là đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị. Bác cho rằng đề nghị đó là đúng, rất phù hợp với Đề cương Cách mạng miền Nam của Trung ương Cục, đồng chí Lê Duẩn vừa đưa ra Trung ương Cục cho ý kiến ​​và Nghị quyết 15 ra đời, mở ra một bước ngoặt phát triển. . mới của cách mạng miền nam.

Đặc biệt, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mở đầu bằng cuộc tiến công của quân và dân ta giải phóng Buôn Ma Thuột. Lúc này đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu V, ở Tây Nguyên, lãnh đạo quân và dân toàn miền tiến công địch ở nhiều nơi, phối hợp chặt chẽ với chỉ đạo Chiến dịch. Yêu cầu. góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang giải phóng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975.

Đồng chí Võ Chí Công tên khai sinh là Võ Toàn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1912 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, tại làng Khương Mỹ, tổng Phú Quý, huyện Tam Kỳ, nay là một phần của xã. Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Từ nhỏ, Võ Chí Công đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động trong phong trào thanh niên yêu nước ở cơ sở những năm 1930-1931. Tháng 5 năm 1935, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược

Sau khi đất nước thống nhất, đồng chí Võ Chí Công ra Bắc nhận nhiệm vụ tại Trung ương, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Thủy sản. Trong thời kỳ này, được sự chỉ đạo của bạn, ngành thủy sản đã vượt qua khó khăn, từng bước phát triển, từng bước trở thành ngành mũi nhọn của nền kinh tế. Những năm 1980-1981, lúc đó ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực nông nghiệp. Anh đã trực tiếp đến các HTX để nghiên cứu, so sánh kết quả của hai phương thức khoán để đưa ra quyết định. Từ thực tế cho thấy phương thức khoán mới đạt hiệu quả kinh tế cao hơn do có động lực lao động nên anh đã tích cực ủng hộ sáng kiến ​​mới, cách làm mới này. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước lúc bấy giờ đã có quyết định ban hành Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Sau đó, Chỉ thị 100 ra đời đã được hàng triệu nông dân, xã viên đồng tình hưởng ứng và thực hiện tích cực, hiệu quả, trở thành phong trào “bốc vác” trong các HTX trên cả nước. Tiếp đó, ông tham gia xây dựng cơ chế quản lý mới trong nông nghiệp bằng Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị.

Việc thực hiện Chỉ thị 100 và Nghị quyết 10 đã đưa nền nông nghiệp nước ta phát triển đột phá, năng suất và sản lượng lương thực của miền Bắc tăng nhanh, Nhà nước giảm nhập khẩu, giải quyết được đời sống cán bộ và nhân dân trong thời buổi khó khăn này. . năm nền kinh tế đất nước khủng hoảng.

Sau Đại hội VI, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng thời là Chủ nhiệm Ủy ban sửa đổi Hiến pháp. Đồng chí chỉ đạo thực hiện thắng lợi việc đổi mới hoạt động của cơ quan lập pháp, chủ yếu là mở rộng dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu nhân dân trong hoạt động của Quốc hội để quyết định những vấn đề quan trọng của Quốc hội. quốc gia. Đồng chí đã chỉ đạo sửa đổi Hiến pháp năm 1980 phù hợp với đường lối đổi mới đến Hiến pháp sửa đổi năm 1992 – Hiến pháp của thời kỳ đổi mới ở nước ta.

Trong công tác, đồng chí Võ Chí Công được đánh giá là người luôn thể hiện rõ tư duy độc lập, sáng tạo của một người lãnh đạo cấp chiến lược. Đồng chí vừa là người lãnh đạo, vừa là người tổ chức, hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, gương mẫu; tác phong làm việc khoa học, tỉ mỉ, có nguyên tắc nhưng không máy móc mà rất linh hoạt; luôn tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân; phấn đấu không mệt mỏi để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đem hết trí tuệ và sức lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Trong sinh hoạt, đồng chí luôn thể hiện phong cách sống giản dị, gần dân, chân thành, thẳng thắn, thân ái, chu đáo, luôn quan tâm đến đồng chí, đồng đội và nhân dân, luôn chăm lo giữ gìn đoàn kết nội bộ. Ông là một nhà lãnh đạo được nhân dân kính trọng và yêu mến. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Võ Chí Công đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 70 năm Đảng viên và nhiều huân, huy chương cao quý khác. .

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng. hệ thống chính trị, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL / TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT / TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là dịp để chúng ta học tập và noi theo đồng chí Võ Chí Công, người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của nhân dân và quê hương Quảng Nam. phẩm chất cao quý.

Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Võ Chí Công đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 70 năm Đảng viên và nhiều huân, huy chương cao quý khác. .

QUA QUA (sợi tổng hợp)

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *