R-Type Final 3 Evolved được ấn định phát hành vào tháng 4 năm 2023 trên PlayStation 5

Rate this post

NIS America đã thông báo rằng biến thể mới nhất của R-Type Final, được gọi là R-Type Final 3 đã tiến hóasẽ ra mắt PlayStation 5 vào ngày 25 tháng 4 năm 2023 tại Bắc Mỹ và ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại Châu Âu.

R-Type Final 3 Evolved sẽ là trò chơi bắn súng arcade cuộn bên cổ điển dành cho máy chơi game PlayStation 5 và thấy hành động của R-Type Final 2 được tăng cường với sự hỗ trợ của Unreal Engine 5 cũng như nội dung có thể tải xuống của Stage Pass 1 có trong trò chơi .

Để chào mừng thông báo ngày phát hành của R-Type Final 3 Evolved và để giới thiệu nhiều yếu tố lối chơi khác nhau có trong trò chơi, một đoạn giới thiệu mới đã được phát hành. Trong thời gian chờ đợi, R-Type Final 3 Evolved được ấn định phát hành vào ngày 28 tháng 4 năm 2023 (Châu Âu) và ngày 25 tháng 4 năm 2023 (Bắc Mỹ) cho PlayStation 5.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *