Quảng Ngãi tăng cường chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Rate this post

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức, triển khai kịp thời các nội dung yêu cầu của Bộ Tài chính. chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn.ngai vàng cũng là một nhà kinh doanh bất động sản trong việc chuyển tiền vào thành phố.
UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai Đề án điều tra, khảo sát, điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để áp dụng cho các thời kỳ. . 5 năm (2020-2024) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2058 / UBND-KTTH ngày 05/5/2022.

Trường hợp hồ sơ chuyển nhượng bất động sản được nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện. hồ sơ có trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế về vị trí, đường phố, cách xác định cụ thể và áp dụng giá của từng loại bất động sản (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của pháp luật). quy định của UBND tỉnh) để tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm cung cấp kịp thời cơ sở dữ liệu người nộp thuế đã kê khai thuế trong trường hợp có biến động giá cao hơn giá do UBND tỉnh ban hành (bao gồm cả hệ số điều chỉnh). giá đất) để các cơ quan liên quan làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh cập nhật, kịp thời ban hành Bảng giá đất mới, hệ số điều chỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra tình trạng một số cá nhân, doanh nghiệp kê khai giá giao dịch bất động sản trong hợp đồng thấp hơn nhiều so với giá trị giao dịch thực tế. bán thỏa thuận và thực hiện song song hai loại hợp đồng, điều này gây thất thu ngân sách rất lớn. Bởi theo quy định, bên bán là cá nhân chuyển nhượng bất động sản phải nộp thuế TNCN 2%, còn kinh doanh bất động sản nộp 20% trên thu nhập và nhiều loại phí, lệ phí khác.ngai vàng cũng là một nhà kinh doanh bất động sản trong việc chuyển tiền vào thành phố.
Việc người bán và người mua bắt tay nhau kê khai giá trong hợp đồng thấp hơn nhiều so với thực tế giao dịch là hành vi trốn thuế.

Theo quy định tại Điều 200 BLHS 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS, cá nhân trốn thuế lần đầu với số tiền dưới 100 triệu đồng sẽ bị xử phạt hành chính. , có thể bị phạt tới 4,5 tỷ đồng, hoặc phạt tù đến 7 năm.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *