Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản

Rate this post

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 911 / QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030.

Mục tiêu chung là kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm trong hoạt động thủy sản; phòng ngừa và giải quyết sự cố môi trường; bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản và môi trường sống, góp phần chống suy giảm đa dạng sinh học; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tròn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy sản nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đề án phấn đấu đến năm 2030, các nguồn ô nhiễm, chất thải từ hoạt động thủy sản được điều tra, đánh giá, quản lý và kiểm soát; chấm dứt việc sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản, gây ô nhiễm nguồn nước, giảm đa dạng sinh học. Vốn tự nhiên thủy sản phục vụ phát triển kinh tế – xã hội từng bước được nghiên cứu, kiểm kê, đánh giá; xây dựng và ứng dụng các dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên và đầu tư phát triển các nguồn vốn tự nhiên dưới nước; xử lý các vấn đề môi trường trong hoạt động thủy sản; tăng cường năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong lĩnh vực thủy sản.

ANH

Mới xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường đất đai

Bạn đọc Lê Tấn Liêm ở xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An hỏi: Mức xử phạt hành chính mới đối với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường đất đai được quy định như thế nào?

Triển khai ngay Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ

Triển khai ngay Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ

Ngày 10/7, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4280 / VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến ​​của Phó Thủ tướng Lê Minh Khải, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan. tổ chức thực hiện ngay Nghị quyết số 20/2022 / UBTVQH15 ngày 06/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ, bảo đảm phát huy hiệu quả. kết quả chính sách.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu xuống mức sàn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu xuống mức sàn

Sáng 6/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về thuế suất bảo vệ môi trường. thị trường xăng, dầu, mỡ.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.