Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về định hướng và cơ hội phát triển từ quá trình hội nhập ASEAN

Rate this post

Phát biểu khai mạc, ông Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Ngày 8/8/1967, ASEAN được thành lập là dấu mốc đầu tiên trong quá trình hình thành và phát triển. phát triển tổ chức khu vực được đánh giá là rất hiệu quả và ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Trong 55 năm qua, ASEAN đã đạt được những kết quả to lớn, trở thành tổ chức đóng vai trò trung tâm ở khu vực. Vai trò trung tâm của ASEAN dựa trên những thành tựu hợp tác đạt được trong quá trình hình thành và phát triển từ hợp tác với các đối tác bên ngoài, cũng như sự thành công của các khuôn khổ và cơ chế hợp tác. hợp tác khu vực mà Hiệp hội thúc đẩy và cung cấp. Hội nghị tuyên truyền, quảng bá về ASEAN do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và các Bộ Ngoại giao, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội nhằm nâng cao hơn nữa hiểu biết, cập nhật tình hình, định hướng phát triển, cơ hội từ quá trình hội nhập ASEAN nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

* Chủ động, có trách nhiệm xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh

Giới thiệu về quá trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN: những thành tựu và trọng tâm trong thời gian tới, định hướng phát triển của Việt Nam, bà Phạm Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương nêu rõ: Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (gọi tắt là ASEAN) được thành lập trên cơ sở Tuyên bố Bangkok giữa 5 nước sáng lập là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Lân với mục tiêu tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các nước thành viên, tạo điều kiện để các nước hội nhập sâu rộng hơn với khu vực và thế giới. Tiếp theo là sự gia nhập của Brunei (Brunei) vào năm 1984; Việt Nam năm 1995; Lào và Myanmar năm 1997; Campuchia năm 1999 – tất cả 10 quốc gia ở Đông Nam Á

Ngày 28/7/1995 là dấu mốc đầu tiên của Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN, tạo đà cho những bước hội nhập sâu rộng hơn vào sân chơi khu vực và quốc tế. Đây cũng là nền tảng để Việt Nam củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Quá trình hội nhập và tham gia của Việt Nam trong ASEAN gắn liền với quá trình Đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước. Đảng ta đã xác định phương hướng hợp tác trong ASEAN là “Chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng vững mạnh”.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) chính thức được thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 với các đặc điểm: Một thị trường duy nhất và một cơ sở sản xuất thống nhất, bao gồm sự luân chuyển tự do của hàng hóa và dịch vụ. dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có kỹ năng; khu vực kinh tế có sức cạnh tranh cao; khu vực phát triển kinh tế bình đẳng, đặc biệt là triển khai hiệu quả Sáng kiến ​​hội nhập ASEAN; một khu vực ASEAN hội nhập hoàn toàn vào nền kinh tế toàn cầu.

27 năm qua, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia hội nhập kinh tế ASEAN và cùng các nước thành viên ASEAN xây dựng nền tảng quan trọng cho việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Cho đến nay, Khu vực mậu dịch tự do ASEAN là một trong những khuôn khổ hợp tác mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường hàng hóa mạnh mẽ nhất. Tỷ lệ xóa bỏ thuế nhập khẩu của Việt Nam đối với các nước ASEAN đạt 98% (các nước ASEAN khác xóa bỏ thuế nhập khẩu khoảng 98,7% đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam). Về đối ngoại, thông qua ASEAN, Việt Nam có điều kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với các đối tác quan trọng khác thông qua việc ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do. FTA) giữa ASEAN và các đối tác này. Trong số 15 hiệp định FTA mà Việt Nam đã ký kết, có 8 hiệp định trong khuôn khổ hợp tác ASEAN.

ASEAN và 5 nước đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào năm 2020, khi Việt Nam giữ chức Chủ tịch ASEAN. Điều này đã tạo ra một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới về dân số (khoảng 2,2 tỷ người tiêu dùng) với nhiều tiềm năng phát triển chuỗi giá trị trong khu vực, giúp thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Theo bà Phạm Quỳnh Mai, định hướng hợp tác của Việt Nam với khu vực trong thời gian tới là tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế ASEAN, nhất là tái cơ cấu nền kinh tế, thích ứng với những bước phục hồi. phục hồi chung của kinh tế khu vực sau đại dịch; tiếp tục làm việc với các nước ASEAN khác để ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương mở, dựa trên luật lệ, bao trùm và cùng có lợi, đặc biệt là trong thương mại và đầu tư trong khu vực.

Trong quá trình này, Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ và tham gia có trách nhiệm vào các sáng kiến ​​chung nhằm tạo thuận lợi cho thương mại, dịch vụ và đầu tư, tăng cường phát triển thị trường vốn ASEAN và củng cố chuỗi cung ứng. và mạng lưới sản xuất khu vực …

Bà Phạm Quỳnh Mai khẳng định: Nhìn lại quá trình 27 năm hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, có thể khẳng định gia nhập ASEAN là một quyết định sáng suốt, kịp thời và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. , mang lại nhiều lợi ích cho đất nước và con người Việt Nam; Vì vậy, cần tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện thành công định hướng hợp tác với ASEAN trong thời gian tới.

* Xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng tới con người

Tại hội nghị, bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐ-TB & XH đã giới thiệu về Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN. Một trong những nội dung được đề cập là Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng đến năm 2025.

Mục tiêu của Dự án là thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả ở cấp quốc gia các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 nhằm đạt được các mục tiêu của khu vực là xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng tới ASEAN. lấy con người làm trung tâm và có trách nhiệm với xã hội. Việc triển khai các Kế hoạch hành động của các bộ, ngành, địa phương đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người dân về Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN và huy động các nguồn lực để bảo đảm thực hiện. một mục tiêu hiệu quả của việc xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội.

Việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể cũng được thể hiện thông qua các hoạt động tiếp theo nhằm hiện thực hóa các cam kết / tuyên bố của ASEAN tại Việt Nam. Nhiều nội dung của các Tuyên bố mà Lãnh đạo cấp cao ASEAN thông qua đã được thể chế hóa và hiện thực hóa trong nhiều văn bản pháp luật, chính sách và chương trình ở cấp quốc gia và địa phương.

Để thực hiện tốt quy hoạch giai đoạn 2021-2025, bà Hà Thị Minh Đức cho biết một số giải pháp đã được đưa ra, đó là: Rà soát, lồng ghép và tổ chức thực hiện các nội dung của Quy hoạch tổng thể Việt Nam. Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2025 trong các kế hoạch, chính sách, chương trình của các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tuyên truyền nâng cao nhận thức về Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN và Đề án; tăng cường hệ thống thông tin, báo cáo, đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện các mục tiêu; hoàn thiện hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để triển khai Đề án …

Đồng thời, tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chiến lược truyền thông ASEAN, kinh nghiệm triển khai từ Ban Thư ký ASEAN do ông Tan Ghee Tiong, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin, Vụ Cộng đồng Văn hóa – Xã hội, Ban Thư ký ASEAN trình bày và giới thiệu những thành tựu xây dựng Cộng đồng ASEAN, trọng tâm hợp tác ASEAN giai đoạn tới và định hướng tham gia của Việt Nam … /.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.