Năm phần mở đầu (OP) hay nhất của mùa Anime mùa đông 2023 – Under the Tangles

Rate this post

Bạn có biết rằng biên tập viên video của chúng tôi, Ryan, xem từng anime mở đầu (OP) cho mùa phim khi anh ấy quyết định sẽ đưa phim nào vào video “hay nhất” hàng quý của chúng tôi không? Anh ấy cũng lấy hồ sơ của bạn và của nhân viên nữa! Đó là những gì cần thiết để tìm đá quý trong một mùa mà chúng có thể không quá rõ ràng, chẳng hạn như mùa đông năm 2023. Rất may, anh ấy đã chăm chỉ tìm kiếm những OP tuyệt vời như những thứ dưới đây!

Dưới đây là năm OP chúng tôi đã chọn:

OP yêu thích của bạn trong mùa giải là gì?


Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *