Lộ trình, hệ thống thông tin, đất đai, quốc gia, tích hợp GIS / LIS

Rate this post

(TN&MT) – Ngày 22/9/2022, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Quản lý đất đai nhằm hướng tới lộ trình hệ thống hóa hệ thống thông tin đất đai quốc gia NLIS, cũng như tích hợp hệ thống thông tin địa lý GIS / LIS.

Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Dương Văn Hải phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc về hiện trạng và định hướng phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (NSDI) tại Việt Nam, ông Trần Anh Tuấn – Trưởng phòng Công nghệ không gian địa lý và địa tin học Mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia gồm 65 trạm. Trong đó, 24 trạm tham chiếu cơ sở hoạt động liên tục được thiết kế với các mốc bê tông được khoan sâu đến tầng ổn định (độ sâu trung bình từ 30m – 60m) phân bố đều khắp cả nước với cự ly 150km – 200km, trạm được sử dụng làm hệ quy chiếu quốc gia. hệ tọa độ.

Đối với bản đồ hiện trạng quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/500 được xây dựng trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2012 tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế phát triển. phát triển và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long…

Chia sẻ về định hướng phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, ông Tuấn cho biết: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã và đang tập trung xây dựng và quản lý hạ tầng. Dữ liệu không gian quốc gia đảm bảo tích hợp và chia sẻ dữ liệu không gian địa lý giữa các cơ quan ban ngành, giữa Trung ương và địa phương phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số. kinh tế số, xã hội số; tham gia và kết nối vào mạng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý của khu vực.

a311.jpg
Việc tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính với NSDI mang lại nhiều thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước

Về dữ liệu khung, Cục cũng sẽ xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia bao gồm đất liền, các đảo và quần đảo, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu nền không gian địa lý. quản lý quốc gia và bản đồ địa hình đáy biển vùng biển Việt Nam; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa danh phục vụ công tác đo đạc bản đồ; thành lập bản đồ không gian 3 chiều các đô thị trọng điểm đáp ứng yêu cầu quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng và bảo đảm quốc phòng, an ninh …

Bà Kathrine, đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết: Các cơ quan của Ngân hàng Thế giới đánh giá cao kết quả của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trong những năm qua. Thông qua buổi làm việc, Ngân hàng Thế giới mong muốn tìm hiểu thêm về hiện trạng cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia của Việt Nam.

Đặc biệt trên cơ sở các nghiên cứu về cơ sở dữ liệu địa chính tương đối đầy đủ của tỉnh Thừa Thiên Huế, Ngân hàng Thế giới sẽ tiến hành các thủ tục, cũng như đề xuất với Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Bộ Tài nguyên và Môi trường. . Môi trường cùng với các Bộ, ngành liên quan triển khai thí điểm mô hình tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính với NSDI (hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

a310.jpg
Toàn cảnh cuộc họp

Ông Đinh Hồng Phong – Phó Vụ trưởng, Ban Quản lý Dự án “Tăng cường công tác quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILAP), Tổng cục Quản lý đất đai cho biết: Nếu dự án thí điểm trên của Ngân hàng Thế giới đi vào triển khai sẽ gặp những khó khăn nhất định chẳng hạn như công nghệ, kỹ thuật, cũng như độ chính xác giữa cơ sở dữ liệu địa chính và dữ liệu cơ sở địa lý NSDI.

Liên quan đến vấn đề này, theo Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Dương Văn Hải cho biết: Tất cả các dự án khi bắt tay vào triển khai sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nếu không làm được thì không bao giờ thực hiện được. để thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính với NSDI. Vì vậy, Lãnh đạo Cục rất ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để các cơ quan của Ngân hàng Thế giới triển khai dự án.

Cùng với đó, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cũng sẽ chỉ đạo các cán bộ chuyên trách, có kinh nghiệm phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai và Ngân hàng Thế giới để có thể đưa Dự án vào triển khai trong thời gian sớm nhất.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.