Kỷ niệm 60 năm HTX Đại Phong nhận cờ nông nghiệp dẫn đầu miền Bắc

Rate this post

Thu hoạch lúa hè thu tại xã Hàm Minh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Văn Tý / TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình chúc mừng những thành tích mà cán bộ, xã viên HTX Đại Phong đã đạt được trong những năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng. Hợp tác xã được thành lập và hoạt động trên tinh thần “tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi”; phải tôn trọng các giá trị, tôn chỉ hoạt động của tổ chức hợp tác và phù hợp với điều kiện, đặc điểm, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương …

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Bình phải quan tâm hơn nữa, thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các HTX trong quá trình hoạt động và phát triển. Liên minh HTX tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của xã viên …

Riêng đối với HTX Đại Phong, Ban Giám đốc và các thành viên HTX luôn đoàn kết, phấn đấu, phát huy những thành tích đã đạt được trong 60 năm qua để đưa HTX ngày càng lớn mạnh. không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng; đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng sản xuất quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng tối đa khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình sản xuất đến tiêu thụ …

Ngày 22/11/1959, HTX Đại Phong được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 HTX Lê Phong, Trần Phú, 6.1 với 504 hộ, 2.106 nhân khẩu, HTX có 26 ngành nghề khác nhau. Cuối năm 1960, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu, chỉ đạo tổng kết mô hình hợp tác hóa nông nghiệp ở HTX Đại Phong. Từ đó, “Gió Đại Phong”, tên gọi và nguồn gốc của phong trào thi đua trong nông nghiệp do Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo, nổi lên khắp cả nước.

Từ phong trào “Gió Đại Phong”, ngày 20/3/1961, Bác Hồ đã tặng HTX Đại Phong chiếc máy cày DT54 và toàn bộ hệ thống máy hoạt động. Đặc biệt, tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn miền Bắc (từ ngày 4-6 / 5/1962), HTX Đại Phong vinh dự được tặng cờ nông nghiệp dẫn đầu miền Bắc …

Sau hơn 60 năm hoạt động, ngày nay, HTX Đại Phong hoạt động theo Luật HTX năm 2012 với tên gọi đầy đủ là HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đại Phong. Các HTX đã phát huy hiệu quả, tạo khả năng huy động, tập trung, liên kết các nguồn lực đầu vào, cung cấp dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho người dân và làm “cầu nối”. cho các thành viên của Hợp tác xã trong quá trình sản xuất.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các HTX đã phát huy tốt vai trò dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình; tích cực hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ thành viên sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực hiện dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng và giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích.

Ngoài các dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp, HTX đã mở rộng các khâu dịch vụ như: Cung ứng vật tư, nước sạch nông thôn, vệ sinh môi trường, liên kết với các công ty giống để sản xuất và tiêu thụ. sản phẩm cho con người; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, các công trình văn hóa – xã hội; tích cực hưởng ứng các phong trào an sinh xã hội trên địa bàn. Đến nay, HTX đạt năng suất lúa trên 10 tấn / ha / năm, thu nhập bình quân đầu người 59 triệu đồng / năm …

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.