Khẳng định và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn ngày càng sâu sắc.

Rate this post

Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn dựa trên mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào. Cùng với sự phát triển lên tầm mới, toàn diện và sâu sắc hơn trong quan hệ hai nước, quan hệ hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn cũng ghi nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, quan hệ chính trị đã trở thành cốt lõi, đóng vai trò định hướng tổng thể cho mối quan hệ giữa hai địa phương.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn năm 2022. Ảnh: Phong Sắc

Có thể khẳng định, hiếm có mối quan hệ nào lại có cội nguồn trong khói lửa chiến tranh như mối quan hệ giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn. Để rồi, trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt nhất, mối quan hệ ấy ngày càng trở nên thắm thiết, thủy chung và thân thiết. Ngược dòng lịch sử về những năm 1946-1949, nhận thức đầy đủ vị trí chiến lược của vùng biên giới, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã lãnh đạo lực lượng vũ trang phối hợp với bộ đội chủ lực và bộ đội đặc công. Ở phía Tây, mở chiến dịch Lê Lợi, nhằm khai thông biên giới Việt – Lào, xây dựng hành lang chiến lược nối hậu phương Thanh Hóa với căn cứ địa Việt Bắc. Trong chiến dịch này, Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội Pà Thẻn Lào tiến công giải phóng các huyện Mường Xôi, Sầm Tơ, Mường Kho và tạo điều kiện cho bạn xây dựng căn cứ địa cách mạng ở Bắc Lào. Đặc biệt, Thanh Hóa còn vinh dự trở thành căn cứ địa trực tiếp của cách mạng Lào, khi chính phủ kháng chiến Lào chuyển địa điểm làm việc từ Tuyên Quang vào Thanh Hóa (năm 1950). Với tình đồng chí, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa đã nhiệt tình giúp đỡ, đùm bọc, bảo đảm các điều kiện cần thiết để Chính phủ kháng chiến Lào hoạt động trong thời gian ở Thanh Hóa.

Cũng trong chiến dịch Thượng Lào (1953), Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã huy động hàng nghìn lượt người, hàng nghìn xe đạp thồ, hàng nghìn lượt tàu thuyền, hàng nghìn tấn gạo, lương thực các loại … đáp ứng 70% chiến dịch. nhu cầu. Sau chiến thắng Thượng Lào, được sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Thanh Hóa đã tham gia chi viện, cùng nhân dân các dân tộc Lào xây dựng căn cứ địa cách mạng Hủa Phăn ngày càng vững mạnh, góp sức cùng nhân dân các dân tộc. Lào đẩy lùi thực dân Pháp xâm lược. Khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, cùng với cả nước, Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Tháng 10 năm 1955, Thanh Hóa bắt tay vào xây dựng Quốc lộ 217; năm 1961, giúp bạn làm đường 217B, nối đường 217 từ Na Mèo (Thanh Hóa) đến Sầm Nưa và nối miền xuôi, miền núi Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn. Cũng trong thời kỳ này, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã xây dựng trường học tại huyện Cẩm Thủy để đón 200 cán bộ nữ và 200 thanh niên Lào từ vùng tập kết Sầm Nưa – Phong Xa Ly sang học tập. .

Với âm mưu phá hoại Chính phủ Liên hiệp Lào để thành lập chính quyền tay sai, đế quốc Mỹ đã tiếp tay cho bọn phản động Lào tấn công vào vùng giải phóng. Trước tình hình đó, tháng 5/1959, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa vinh dự được đón Trung ương Đảng và lực lượng kháng chiến Lào về Thanh Hóa đặt trụ sở. Tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện hoạt động của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và giúp bạn mở trường đào tạo cán bộ trung cấp, cao cấp. Năm 1963, Trung ương Đảng Cộng sản Lào và các lực lượng cách mạng chuyển về căn cứ Sầm Nưa và xây dựng nơi đây trở thành “Thủ đô kháng chiến” chống Mỹ. Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới của hai nước, hai tỉnh, năm 1965, Thanh Hóa và Hủa Phăn đã ký Hiệp định thương mại giữa hai tỉnh; Tháng 5-1968, Hiệp định phát triển kinh tế – văn hóa được ký kết và sau đó cứ hai năm sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Hiệp định cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Việc ký kết các văn kiện hợp tác là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết, thủy chung, đồng thời là cơ sở pháp lý để xây dựng mối quan hệ bền chặt, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh. Hoa – Hua Phan sau. Thực hiện các hiệp định đã ký kết, giai đoạn 1965-1975, Thanh Hóa đã nhiều lần cử chuyên gia giúp tỉnh Hủa Phăn hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa vùng giải phóng. Đồng thời, giúp bạn tổ chức phát triển nông nghiệp trên địa bàn các huyện: Mường Xôi, Sầm Tô, Xiêng Khoảng, Mường Xam …; xây dựng các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng bệnh xá, bệnh viện và hệ thống trường trung học, đào tạo công nhân kỹ thuật, giáo viên, bác sĩ …

Có thể nói, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã huy động tối đa sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến. trường học. Đặc biệt, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ là những người con thân yêu của quê hương Thanh Hóa đã xung phong lên đường chiến đấu trên đất bạn Lào; hàng nghìn người đã anh dũng hy sinh, góp máu xương cùng nước bạn đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng.

Trải qua thử thách khắc nghiệt nhất của chiến tranh, mối quan hệ “lửa thử vàng, gian khổ thử sức” ấy đang tiếp tục được vun đắp để ngày càng bền chặt, toàn diện. Với đường biên giới chung dài 213,64km, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước về hợp tác hữu nghị giữa các địa phương có chung đường biên giới hai nước, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, động viên, giúp nhau thực hiện thắng lợi công việc. trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, ngày 2/5/1967, Thanh Hóa và Hủa Phăn đã ký kết Hiệp định hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là minh chứng cụ thể cho tình đoàn kết anh em, tình đồng chí sâu nặng giữa nhân dân hai tỉnh. Đồng thời, trong quá trình đấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương, hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn đã thực hiện tốt chức năng là cầu nối hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, có nhiều đóng góp quan trọng. đến hai quốc gia. quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai dân tộc. Bắt tay vào công cuộc đổi mới của mỗi nước, mối quan hệ hợp tác toàn diện được lãnh đạo hai nước, hai tỉnh ngày càng phát huy. Trên cơ sở các nội dung của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, hai tỉnh đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, đào tạo cán bộ. Hàng năm, hai tỉnh đều tổ chức các đoàn cấp cao sang thăm lẫn nhau, nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đánh giá lại hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã đề ra, bổ sung những thỏa thuận mới. Nội dung hợp tác mới cho lần sau.

Bước sang năm 2022 – một năm có ý nghĩa hết sức đặc biệt, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Lào và hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn. Trong không khí hân hoan chào mừng các sự kiện trọng đại như: 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2022), 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977) – Ngày 18/7/2022, kỷ niệm 55 năm hợp tác được ký kết giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn (4/1967 – 4/2022), từ giữa tháng 4/2022, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, làm việc và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Trong không khí thắm tình hữu nghị, nhiều phương hướng lớn trong quan hệ giữa hai địa phương thời gian tới đã được lãnh đạo hai bên thảo luận và đi đến thống nhất về thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa sâu sắc, đóng góp vào sự phát triển của hai địa phương. . Góp phần vun đắp cho mối quan hệ thủy chung, son sắc giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn ngày càng bền chặt, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, toàn diện.

Trong đó, trọng tâm là hợp tác chính trị, đối ngoại, như: Hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai bên. nhận thức sâu sắc về truyền thống và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào, hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn ngày càng phát triển. Đồng thời, thống nhất việc tổ chức giao lưu đoàn cấp tỉnh, sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ đối ngoại. giao (5/9/1962 – 5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022), 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn (4/1967 – 4/2022). Tiếp tục phát huy vai trò kết nghĩa, hợp tác hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân hai bên biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng khu vực biên giới Thanh Hóa – Hủa Phăn hòa bình, ổn định. phát triển, xây dựng. Cùng với đó, triển khai và tổ chức ký kết hợp tác (kết nghĩa) giữa thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và huyện Quan, tỉnh Hủa Phăn. Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác (kết nghĩa) giữa các xã vùng biên giới tỉnh Thanh Hóa với các bản, cụm bản dọc biên giới tỉnh Hủa Phăn. Ngoài ra, hai bên tiếp tục xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền hai nước tặng thưởng huân chương, huy chương và các phần thưởng cao quý khác cho các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong củng cố nền kinh tế. củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào nói chung; Đồng thời, dựa trên mối quan hệ đã được “thử thách bằng chiến tranh” và đặc biệt là kết quả hợp tác toàn diện đạt được trong hơn 5 thập kỷ qua, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một mối quan hệ thủy chung, minh bạch. giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn sẽ có một tương lai phát triển tươi sáng và hứa hẹn nhiều thành tựu rực rỡ.

Laureate

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.