Kết quả sau 5 năm thi hành Luật TGPL

Rate this post

Sau 5 năm thực hiện Luật TGPL, nhiều mảnh đời bất hạnh đã và đang được các cấp, các ngành trợ giúp pháp lý miễn phí.

Lãnh đạo Sở Tư pháp nói chuyện với người yếu thế tại tọa đàm trợ giúp pháp lý.

Những con số không dừng lại

Trợ giúp pháp lý miễn phí – chính sách bảo đảm quyền con người, quyền công dân và nằm trong tổng thể các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, chính sách dân tộc và ưu đãi xã hội. của Đảng và Nhà nước.

Trong 5 năm qua, kể từ khi Luật Trợ giúp pháp lý ra đời năm 2017, Bình Thuận đã không ngừng quan tâm đến công tác trợ giúp pháp lý cho người yếu thế bằng việc ban hành nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện các luật trên. khu vực tỉnh. Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức tập huấn cho 150 đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, luật sư, … Sở Tư pháp (Chủ tịch Hội đồng). tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật và các văn bản thi hành, đồng thời lồng ghép vào các lớp tập huấn kiến ​​thức pháp luật của các sở, ngành liên quan.

Trung tâm TGPL tỉnh – cơ quan thường trực của Hội đồng, tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức cả trực tiếp và gián tiếp, nhất là trên các phương tiện truyền thông. Kết quả, năm đầu thực hiện luật chỉ có 42 vụ việc TGPL, đến năm 2020 tăng lên 71 vụ việc, riêng 6 tháng đầu năm nay có 73 vụ việc TGPL. “Qua 5 năm thực hiện Luật TGPL, trung tâm và các chi nhánh tại các quận, huyện đã trợ giúp pháp lý cho 375 vụ việc. Năm sau luôn tăng hơn năm trước nhờ thay đổi cách thức tuyên truyền, không như trước đây chủ yếu là trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn, trợ giúp pháp lý tại trung tâm ”, Trung tâm TGPL cho biết.

Mở rộng số

Trong thời gian tới, để làm tốt công tác trợ giúp pháp lý, các cơ quan tố tụng cần chú trọng công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng bằng việc giới thiệu người được trợ giúp pháp lý đến Trung tâm trợ giúp pháp lý. Con số 375 vụ việc trong 5 năm qua không chỉ dừng lại ở đó mà sẽ tiếp tục gia tăng, bởi trong cộng đồng còn rất nhiều đối tượng yếu thế thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Đơn cử, Đức Linh và Tánh Linh là hai địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số nên số vụ việc TGPL ngày càng tăng, nhất là trẻ em bị xâm hại; cố ý gây thương tích do nhận thức của cộng đồng còn hạn chế.

Ông Đặng Văn Đạo – Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, công tác trợ giúp pháp lý đi vào ổn định, dần đi vào chiều sâu, thực chất, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các đối tượng yếu thế trong các vụ việc. hình sự, dân sự … và ngày càng được nhân dân tin tưởng.

Bên cạnh những kết quả đạt được từ công tác TGPL cũng còn một số hạn chế như: Chất lượng các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa cao, một số cơ quan tố tụng chưa thực sự quan tâm đến công tác TGPL. phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng như giới thiệu người được trợ giúp pháp lý vào trung tâm; nguồn lực trợ giúp pháp lý còn hạn chế, trong khi số vụ việc được trợ giúp pháp lý ngày càng tăng. Vì vậy, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, khó khăn để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật TGPL.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.