Kaiseki Anime Ep. 119 — Thợ săn lửa và Kaina của biển tuyết lớn

Rate this post

Chúng tôi đang tận hưởng cả hai điều này, mặc dù chúng không hoàn toàn đáp ứng được những kỳ vọng ban đầu.

  • 00:00Giới thiệu
  • 02:00Kẻ săn lửa
  • 11:50 Kaina của Đại Tuyết Hải
  • 25:34QUÁ ​​KHỔNG LỒ CỦA ARS 25:55Phần ngoại truyện

Tín dụng âm nhạc

  • “Clover 3” của Vibe Mountain
  • Kaina of the Great Snow Sea OP: “Thần giao cách cảm” của Yorushika
  • “Mùa” của roljui

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *