Kaiseki Anime Ep. 113 — Những cô gái dễ thương làm những điều dễ thương

Rate this post

Tự làm thì tuyệt!!! Ngay cả tôi thích nó và tôi không có trái tim. Bocchi the Rock… vẫn ổn.

  • 00:00Giới thiệu
  • 01:35 Tự làm đi!!
  • 12:50BOCCHI ĐÁ!
  • 23:03 Khác

Tín dụng âm nhạc

  • “Clover 3” của Vibe Mountain
  • Do It Yourself!!OP: “Dokidoki Idea o Yoroshiku!” của Konomi Inagaki, Kana Ichinose, Ayane Sakura, Azumi Waki, Karin Takahashi, và Nichika Ōmori
  • “Mùa” của roljui

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *