Kaiseki Anime Ep. 112 — Bạo lực cực độ

Rate this post

Chúng tôi thảo luận về hai chương trình yêu thích của chúng tôi trong mùa, Akiba Maid War và Chainsaw Man!

  • 00:00Giới thiệu
  • 01:09 Cuộc chiến hầu gái Akiba
  • 14:36 ​​Người cưa máy
  • 22:48Chương trình liên quan
  • 26:43 Khác

Âm nhạc

  • “Clover 3” của Vibe Mountain
  • Chainsaw Man OP: “Kick Back” của Kenshi Yonezu
  • “Mùa” của roljui

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *