Hậu Giang đề xuất ‘rót’ 2.100 tỷ đồng tái định cư dự án đường cao tốc

Rate this post

Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 911 / QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 và Quyết định số 912 / QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022.

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) đoạn Cần Thơ – Hậu Giang là hơn 1.338 tỷ đồng và đoạn Hậu Giang – Cà Mau là 767 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hậu Giang đã có công văn gửi Ban QLDA Mỹ Thuận về kinh phí đầu tư xây dựng 4 khu tái định cư phục vụ 2 dự án thành phần nêu trên, với tổng mức đầu tư 246 tỷ đồng.

Trong đó, khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành 55 tỷ đồng; Khu tái định cư xã Bình Thạnh, huyện Phụng Hiệp 102 tỷ đồng. Hai khu này phục vụ dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang.

Khu tái định cư thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy 53 tỷ đồng; Khu tái định cư thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ 36 tỷ đồng. Hai khu này phục vụ dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau.

Hậu Giang đề xuất 'rót' 2.100 tỷ đồng tái định cư dự án đường cao tốc - Ảnh 1.

Hậu Giang đề xuất bố trí hơn 2.100 tỷ đồng để thực hiện công tác tái định cư dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh. Hình minh họa

Theo các Quyết định số 911 / QĐ-BGTVT và 912 / QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức thực hiện theo quy định của Khoản 2. Điều 29 Nghị định số 47/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

UBND tỉnh Hậu Giang đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư, lập thủ tục đầu tư 4 dự án tái định cư và giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ). ) tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có vốn để triển khai xây dựng các khu tái định cư.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lập thủ tục đầu tư, thanh quyết toán dự án, UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Bộ GTVT và Ban QLDA Mỹ Thuận bố trí vốn để Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. làm. Tỉnh Hậu Giang và Trung tâm Phát triển quân sự tỉnh Hậu Giang.

Cụ thể: Giao 157 tỷ đồng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang để đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư phục vụ dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang. Phân bổ 1.181 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển quân sự tỉnh Hậu Giang để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đoạn này.

Giao 89 tỷ đồng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang để đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư phục vụ dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau. Phân bổ 678 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển quân sự tỉnh Hậu Giang để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đoạn này.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *