Godzilla vs. Gigan Rex ra mắt trong thời gian ngắn

Rate this post

Toho hôm qua đã phát hành bộ phim ngắn Godzilla chính thức mới nhất của mình, Godzilla vs. Gigan Rex. Sáu phút ngắn có phụ đề tiếng Anh có thể chọn.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.