Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù

Rate this post

TPO – Chủ tịch Quốc hội vừa ký ban hành Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1.

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm kết nối đồng bộ với đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông, sân bay quốc tế Long Thành, khai thác tối đa tiềm năng cảng biển Cái Mép – Thị Vải, tạo không gian, động lực, không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ với kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. và hệ thống hạ tầng xã hội.

Với khoảng 53,7 km, dự án được chia thành 3 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Nhu cầu sử dụng đất sơ bộ khoảng 519,64 ha, với tổng vốn đầu tư là 17.837 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 là 14.270 tỷ đồng. Vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 – 2030 là 3.567 tỷ đồng.

Về tiến độ, dự án được chuẩn bị đầu tư, triển khai từ năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2026.

Đáng chú ý, việc triển khai, thực hiện dự án được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù. Cụ thể, Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư của dự án hoàn trả ngân sách trung ương. ngân sách nhà nước. theo tỷ lệ vốn góp đầu tư dự án.

Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian Quốc hội vắng mặt thì Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định; Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư dự án thành phần thực hiện tương tự như dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội về việc tổ chức thực hiện, quản lý, khai thác và vận hành dự án theo quy định tại Nghị quyết này và các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; tính toán phạm vi và tổng mức đầu tư của các dự án thành phần trong bước báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho các địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện các dự án thành phần theo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển. các điều kiện kinh tế – xã hội để đảm bảo tiến độ và chất lượng của các dự án thành phần đó.

Các địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc bảo đảm nguồn vốn và tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án. Trường hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tăng hoặc giảm so với chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án thì địa phương có trách nhiệm cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương theo quy tỷ lệ vốn góp vào chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.

Luân Dũng

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.