Diện tích đất ở tại Quảng Ngãi tối thiểu là 50 m2.

Rate this post

Theo quy định này, điều kiện để được tách thửa là thửa đất ở, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp hình thành từ việc tách thửa phải có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao thông hiện có và phải đảm bảo các điều kiện sau: trường hợp.

UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định, diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn 50 m2 đối với đất ở tại đô thị và đất ở nông thôn trên địa bàn huyện Lý Sơn; một số xã của các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Tư Nghĩa. Các khu vực còn lại, diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành sau khi tách thửa là 100 m2.

UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định, diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành sau khi tách thửa không dưới 50 m2 đối với đất ở đô thị và một số khu vực thuộc các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mơ. Đức, Tư Nghĩa.

Quy định cũng nêu rõ, không được phép tách thửa đối với trường hợp thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất mà khi tách thửa có nhà ở, công trình nằm trên hai thửa đất trở lên. (trừ các dự án chăn nuôi gia súc). chăn nuôi gia súc, gia cầm, các công trình xây dựng tạm thời khác phục vụ sinh hoạt). Trường hợp tách thửa đất ở và hình thành đường mới thì việc tách thửa được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể quy định.

Về điều kiện hợp thửa đất là các thửa đất phải có bảo đảm của một chủ sử dụng đất, liền kề nhau và có cùng mục đích sử dụng đất. Trường hợp thửa đất có nguồn gốc từ thửa đất ở có vườn, ao và cùng một người sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền cho phép tách thửa, nay người sử dụng đất có nhu cầu thì được hợp thửa.

Quyết định quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có hiệu lực từ ngày 15/1.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.