Đã lâu chưa nhận chip CCCD, mọi người có nên đi làm lại không?

Rate this post

Thời gian trả thẻ CCCD bằng chip

Điều 25 Luật CCCD 2014 quy định, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của Luật CCCD 2014, cơ quan quản lý CCCD gắn chip phải cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chip cho công dân. trong thời hạn sau:

– Tại các thành phố, thị xã:

+ Không quá 7 ngày làm việc nếu đổi mới.

+ Không quá 15 ngày làm việc nếu cấp lại.

– Tại các huyện miền núi, biên giới, hải đảo: Không quá 20 ngày làm việc đối với mọi trường hợp.

– Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với mọi trường hợp.

Tuy nhiên, thời gian trả thẻ CCCD có chip có thể lâu hơn so với quy định của pháp luật do số lượng người yêu cầu cấp thẻ CCCD có chip quá đông, dẫn đến quá tải cơ quan chức năng với nhiều nguyên nhân khách quan. như những lý do khác. chủ quan khác.

Chưa nhận được CCCD gắn chip có làm lại được không?

Nếu quá thời hạn trả thẻ CCCD đã lâu mà vẫn chưa nhận được thẻ, người dân có thể gọi điện đến đường dây nóng 19000368 nhấn phím 4 để nghe thông tin về tình trạng làm thẻ hoặc liên hệ với Công an quận / huyện nơi có CCCD. .

Tuy nhiên, Theo quy định tại Điều 23 Luật CCCD 2014, nếu có nhu cầu, người dân vẫn có thể làm thủ tục cấp thẻ CCCD bằng chip mới.

Thẻ CCCD được đổi trong các trường hợp sau:

– Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật CCCD 2014

– Thẻ bị hỏng không sử dụng được

– Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng

– Thông tin trên thẻ CCCD có sai sót.

– Khi công dân có yêu cầu.

Thẻ CCCD được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

– Xác định lại giới tính, quê quán

– Mất thẻ Căn cước công dân

– Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Phí làm CCCD bằng chip mới nhất năm 2022

Điều 4 Thông tư 59/2019 / TT-BTC quy định về lệ phí đổi thẻ CCCD khi bị hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót thông tin trên thẻ; khi công dân yêu cầu là 50.000 đồng / thẻ CCCD.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *