Có kiến ​​thức pháp luật nhờ Bộ đội Biên phòng

Rate this post

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới được Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức MTDTGPMNVN thông qua nhiều hình thức như: Nói chuyện tập trung, tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi. ngã, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, trao đổi … Nội dung của Thỏa thuận pháp luật tập trung vào các vấn đề: Phòng, chống tảo hôn, tảo hôn, xóa bỏ hủ tục, không xuất nhập cảnh trái phép, không vi phạm biên giới, cột mốc, buôn bán người. … Hoạt động thực thi pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã mang lại hiệu quả thiết thực, hiểu biết pháp luật của người dân được nâng cao, tình hình vi phạm pháp luật giảm hẳn. đáng kể.

HÀ PHƯƠNG

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *