Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất cấp nước

Rate this post

(TN&MT) – Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất cung cấp nước sinh hoạt cho các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1553 / QĐ-TTg đã góp phần cung cấp nước sinh hoạt, tạo có điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong nỗ lực “giải cơn khát” đó, có dấu ấn lớn của ngành tài nguyên và môi trường. Không chỉ làm tốt công tác quy hoạch, điều tra cơ bản, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) còn thực hiện thành công nhiều dự án tìm kiếm nguồn nước vùng núi cao, hải đảo xa xôi. , giải “cơn khát” từ bao đời nay cho đồng bào, chiến sĩ cả nước. Nhiều công trình đã in đậm dấu chân của cán bộ Trung tâm, để rồi khi nhắc đến, người ta không thể quên hình ảnh những nhà địa chất thủy văn cần mẫn, nói ít làm nhiều, quyết tâm đưa nguồn nước đến các khu vực trên thế giới. nơi dường như không có sự sống.

Chương trình được thực hiện tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước tại 41 tỉnh với số vùng được khảo sát, đánh giá là 325 vùng, bao gồm: Vùng phía Bắc (15 tỉnh): Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La; với số khu vực khảo sát được đánh giá là 147 khu vực. Thời gian thực hiện của Chương trình từ năm 2015 đến năm 2023, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2015 đến năm 2020 và giai đoạn 2 từ năm 2020 đến năm 2023.

Quan tâm đến nước sạch

Làm thế nào để đưa nước sạch đến từng hộ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khan hiếm nước là vấn đề được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm trong suốt thời gian qua. Từ những nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) nước sạch và vệ sinh nông thôn qua 3 giai đoạn 1998 – 2015, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, Chương trình 134, Chương trình 135 , Chương trình 30a … và sự đóng góp của các tổ chức quốc tế, lĩnh vực nước sạch nông thôn đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Hệ thống nước sạch được lắp đặt để phục vụ đời sống nhân dân.

Một trong những điểm nhấn lớn là việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình điều tra cơ bản tìm nguồn nước dưới đất cấp nước sinh hoạt cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Chương trình được thực hiện tại 41 tỉnh, với 325 khu vực được khảo sát. Trong đó, khu vực phía Bắc có 147 khu vực được đánh giá tại 15 tỉnh; khu vực Bắc Trung Bộ có 32 vùng được khảo sát, đánh giá tại 5 tỉnh; Duyên hải Nam Trung bộ có 48 vùng được khảo sát, đánh giá tại 7 tỉnh; Bốn tỉnh miền Tây có 55 khu vực được đánh giá, trong đó, đã có những khảo sát liên quan đến khu vực đảo để phục vụ nguồn nước cho bộ đội cũng như người dân sinh sống tại đây.

Chương trình gồm 3 dự án thành phần: Dự án 1 là Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; Dự án 2 là Nghiên cứu các giải pháp khoa học, công nghệ và chính sách quản lý, bảo vệ nguồn nước dưới đất, xử lý và cung cấp nước sạch thích ứng với điều kiện vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; Dự án 3 là xây dựng hệ thống cấp nước ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

anh-1-ha-giang.jpg

Nguồn nước ngầm trữ lượng và chất lượng cao đã được tìm thấy trên Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang).

Trên cơ sở mục tiêu của Chương trình, đến nay, Bộ TNMT đã lập bản đồ tại các khu vực đặc biệt khan hiếm nước, số liệu và bản đồ về nước ngầm, đặc biệt là các tầng chứa nước khó tiếp cận. dịch vụ điều tra. Bộ cũng cung cấp các dữ liệu này cho các địa phương, đồng thời có sự trao đổi để các vùng khan hiếm nước tiếp nhận các dữ liệu này để khai thác. Từ kết quả thực hiện Chương trình, thời gian qua, trên địa bàn Hà Giang, miền núi, vùng cao nhiều nơi đã được cấp nước.

Nỗ lực “loại bỏ cơn khát”

Thực tế cho thấy, vùng núi cao, vùng khan hiếm nước chủ yếu là các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân còn nhiều thiếu thốn. xấu. Vì vậy, nhiều năm qua, các vùng này đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình. dự án với quyết tâm cao.

Mặc dù có nhiều chương trình hỗ trợ người dân các xã đặc biệt khó khăn nhưng vấn đề cung cấp nước sạch cho người dân các xã vùng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm và gặp rất nhiều khó khăn. Người dân vẫn phải đi hàng chục km để lấy nước.

Vì vậy, dự án điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất vùng núi cao, vùng khan hiếm nước được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giải quyết lâu dài tình trạng thiếu nước sạch cho nhân dân. dân tộc. Dự án thuộc Chương trình Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất cung cấp nước sinh hoạt vùng núi cao, vùng khan hiếm nước giai đoạn 1 sẽ được triển khai từ năm 2016 đến năm 2020 với nhiều nỗ lực. Sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia (Bộ TN&MT) với sự tham gia phối hợp của các cơ quan, đơn vị và các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước. tài nguyên nước ngầm.

anh-3-tay-nguyen.jpg

Triển khai nhiệm vụ chống hạn khu vực Tây Nguyên.

Kết quả tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại 197 khu vực núi cao, vùng khan hiếm nước với tổng trữ lượng khai thác 117.000m3 / ngày, có khả năng cung cấp nước sạch cho trên 1,4 triệu dân (định mức 80 lít / ngày). / người / ngày). Sau khi được hướng dẫn xây dựng mạng lưới cấp nước cho các vùng sẽ nâng cao tỷ lệ người dân được cấp nước sạch tại các tỉnh thực hiện dự án. dân số, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi cao.

Đến nay, dự án đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư cho công tác điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất 197 vùng là 307,27 tỷ đồng, lưu lượng khai thác ngày là 117.000m3 / ngày. . Theo đó, chi phí đầu tư khảo sát, tìm kiếm nguồn nước bình quân cho 1m3 nước là 720 đồng. Việc đầu tư tìm nguồn nước để cấp nước sạch đã mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội to lớn, trên 1,4 triệu người dân ở 197 vùng cao thuộc 37 tỉnh sẽ được hưởng lợi lớn. dự án mang lại hiệu quả, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Có thể nói, việc đảm bảo cung cấp đủ nước sạch, hợp vệ sinh mang lại nhiều giá trị cho con người, giảm bớt khó khăn trong đời sống của người dân vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. , qua đó, làm cho đời sống nhân dân từng bước ổn định, tin tưởng hơn vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; góp phần tích cực phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Kết quả của dự án góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.