Chưa đồng ý công nhận chủ đầu tư

Rate this post

HoREA đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung toàn lực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để sớm hoàn thiện Dự án Luật Đất đai sửa đổi, trình Chính phủ để kịp thời trình Quốc hội xem xét. lần đầu tiên tại kỳ họp thứ 4 vào cuối năm 2022, theo định hướng của Nghị quyết số 18-NQ / TW đề ra mục tiêu cụ thể “Đến năm 2023 phải hoàn thành việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan. , đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất… ”.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA kiến ​​nghị, việc sửa đổi Luật Đất đai cần đồng bộ, thống nhất với các luật liên quan.

Chia sẻ riêng với PV, HoREA viện dẫn Luật Đất đai và các luật liên quan chưa thống nhất nội dung được phép công nhận chủ đầu tư dự án.

Cụ thể, Luật Nhà ở 2014 quy định “Thiết kế chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 23 của Luật này” và khoản 4 Điều 23 của Luật nhà ở. nhà ở 2014 chỉ quy định trường hợp chủ đầu tư “nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại”; Điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 quy định chủ đầu tư “có quyền sử dụng hợp pháp đất ở và các loại đất khác được ủy quyền cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở ”; Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 tiếp tục được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật quy định trường hợp chủ đầu tư “có quyền sử dụng đất hợp pháp tại một thuộc các trường hợp sau đây: trường hợp (…) a) Có quyền sử dụng đất ở; b) Có quyền sử dụng hợp pháp đất ở và đất khác không phải là đất ở… ”.

Như vậy, doanh nghiệp phải có 100% đất ở mới được công nhận là chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 cho phép “tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án”, bao gồm các loại đất là “đất ở”, “đất ở và đất khác” hoặc “đất không phải là đất ở”.

Một điểm bất nhất nữa là điểm b khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai 2013 quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp “sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật”. về nhà ở ”.

Tuy nhiên, quy định trên chưa phù hợp với khoản 5 Điều 62 Luật Nhà ở 2014 quy định “Bên mua, bên thuê mua bán lại nhà ở theo cơ chế thị trường cho các đối tượng sau đây: thời hạn 05 năm (…) nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ… ”(Khoản 4 Điều 19 Nghị định 50% giá trị thu tiền sử dụng đất đối với căn hộ đó; trường hợp bán nhà ở xã hội thấp tầng liền kề thì 100%. phải nộp tiền sử dụng đất ”).

Ngoài ra, quy định về việc sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chưa được thống nhất.

Góp ý vào dự thảo Luật Đất đai: Chưa thống nhất công nhận chủ đầu tư - Ảnh 2.

Quy định về việc sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cũng chưa được thống nhất.

Bởi Khoản 2 Điều 117 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định “Giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao được xác định theo giá thị trường thời điểm nộp theo quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ”và Khoản 3 Điều 118 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định“ Việc khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng được áp dụng với hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trong khi đó, điểm c khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013 quy định phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp “Sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng”, hoặc điểm b. Khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp “Đất đã giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất và tài sản thuộc sở hữu nhà nước”.

Theo HoREA, để “bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất” giữa “Luật Đất đai 2013 và một số luật có liên quan”, cần bổ sung một “điều, khoản” có nguyên tắc vào Luật Đất đai, như: Các luật khác. , khi quy định về quản lý, sử dụng đất không cần quy định chi tiết, nhưng cần dẫn chiếu “theo quy định của pháp luật về đất đai”.

HoREA đề xuất bổ sung các quy định có tính nguyên tắc vào Luật Đất đai, trong đó các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quy định của pháp luật. Về đất đai. Đồng thời, cùng với việc hoàn thiện sửa đổi Luật Đất đai 2013, Hiệp hội đã kiến ​​nghị sửa đổi toàn diện Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Luật Quản lý đô thị 2009 (đã được thay thế bằng Luật về Quản lý và phát triển đô thị theo Đề án của Bộ Xây dựng).

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.