Crunchyroll xác nhận phát hành Blu-Ray tại Vương quốc Anh cho Attack on Titan: Final Season – Part 2, Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest – Season 2 và Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These

Crunchyroll đang bắt đầu tuần mới một cách mạnh mẽ bằng cách xác nhận rằng Attack on Titan: Final Season – Phần 2, Arifureta: Từ tầm thường đến kẻ mạnh nhất thế giới – Phần 2 và Truyền thuyết về Read more