Bộ Tài chính đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá hàng hóa

Rate this post

Bộ Tài chính yêu cầu công khai thông tin về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Ngày 28/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Công văn số 05 / CĐ-BTC về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. Bộ Tài chính yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát giá.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý, điều hành giá được triển khai đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần kiểm soát giá cả. kiểm soát lạm phát.

Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm 2022, lạm phát một số nước tiếp tục gia tăng, giá xăng dầu thế giới biến động bất thường, giá nhiều loại vật tư, vật tư chiến lược vẫn chịu áp lực lớn. nguyên liệu nhập khẩu tăng giá, giá một số mặt hàng trong nước có hiện tượng tăng … Công tác quản lý, điều hành giá cần tiếp tục được tăng cường để góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Công văn số 679 / CĐ-TTg ngày 31/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá; thực hiện nghiêm túc, quyết liệt sự chỉ đạo tại các văn bản: Công văn số 882 / VPCP-KTTH ngày 10/02/2022, Thông báo số 65 / TB-VPCP ngày 02/03/2022, Thông báo số 81 / TB-KTTH ngày 24/03/2018. 2022, Thông báo số 179 / TB-VPCP ngày 22/6/2022, Thông báo số 207 / TB-VPCP ngày 18/7/2022, Thông báo số 280 / TB-VPCP ngày 07/9/2022.

Đồng thời, Bộ Tài chính yêu cầu sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát và bình ổn thị trường; tăng cường triển khai, giám sát có hiệu quả việc thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá cả; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo thông tin giá cả kịp thời, minh bạch, nhất là diễn biến giá các mặt hàng vật tư quan trọng, thiết yếu liên quan đến sản phẩm. sản xuất và đời sống của nhân dân nhằm hạn chế sự gia tăng kỳ vọng lạm phát, ổn định tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Sở Tài chính các tỉnh, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình thị trường, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác báo giá thị trường trên địa bàn theo đúng quy định. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của địa phương để xem xét, quyết định việc thực hiện Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn.

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu. , gian lận thương mại và hàng giả; tránh những biến động bất ngờ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế – xã hội.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế, hoàn thuế, chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế; tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ; cung ứng kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính để ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Đề xuất bổ sung quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *