Bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Rate this post

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 998 / QĐ-TTg bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. .

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 998 / QĐ-TTg bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. .

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.