8 bộ kinh phật thường tụng và ý nghĩa cơ bản của từng bộ

Rate this post

Mỗi bộ kinh Phật đều có một ý nghĩa giáo hóa tùy theo căn cơ của chúng sinh. Vì vậy, muốn biết công đức của từng loại kinh, người cư sĩ tại gia cần hiểu đại khái ý nghĩa của từng kinh.

Các kinh thường được tụng là: A Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, Thủy Sám, Địa Tạng, Báo Ân, Lương Hoàn, Pháp Hoa. Còn những bộ kinh dài như: Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Đại Bát Nhã, Bảo Tích… một phần dài vừa phải, ý nghĩa sâu xa nên ít người tụng đọc.

Vì vậy, với quan điểm nêu lên những điều chung cho dễ hiểu, sau đây chúng tôi cũng xin tóm tắt đại ý những bài kinh thường tụng để chúng ta đọc tụng tùy theo căn cơ của từng người, từng sự kiện đã chọn lựa.

Dưới đây là phần tóm tắt của từng kinh để chúng ta cư sĩ có khái niệm chung làm manh mối cho việc đạo hạnh của mình đến đâu, làm sao có thể theo tín ngưỡng mà tu hành theo ý nguyện của mình. .

Kinh A Di Đà

Đức Phật giảng kinh này để cho chúng sinh thấy rằng ở thế giới Tây Phương có một vị thầy tên là Phật A Di Đà, xứ sở của Ngài có đủ loại cảnh vui vẻ, an lạc. Ai tụng Kinh A Di Đà cũng có thể được Phật A Di Đà đón về nơi Cực Lạc, nhưng điều cốt yếu trong kinh chỉ gồm một câu:sự nhất trí“nghĩa là Phật dạy: từ một ngày đến bảy ngày, phải làm sao có nhất tâm, tức là phải chuyên tâm cầu nguyện cho hết lặng, không xao động, thì khi chết người đó sẽ được phước đức.” Phật A Di Đà và thánh chúng hiện ra trước mắt, nếu tâm người đó không chút xao động, lập tức sẽ được vãng sanh.

Đức Phật A Di Đà cũng nguyện tiếp dẫn chúng sinh cũng như những người đã đọa lạc. Nếu ai niệm danh hiệu của mình, họ sẽ được đưa về cõi tịnh độ.

Vì vậy, Kinh A Di Đà có công năng siêu độ cứu giúp người đã khuất. Cái chính là có thể nhất tâm bất loạn, nếu thực sự không thể thực hành không gián đoạn, thì cũng phải có lòng chí thành của kinh điển, mới mong cứu mình, cứu người.

Cổng chung

Phổ Môn là một chương (chương thứ 25) trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đề cập đến Bồ tát Quán Thế Âm và những lời thệ nguyện của Ngài. Bất cứ ai nghe tên và đọc tên đều đáp lại nó một cách đầy hứng khởi.

Quán Thế Âm Bồ tát thường biến thân tướng thành muôn loài để cứu độ chúng sinh. Vì vậy, nếu ai bị tai nạn, gặp mọi chướng ngại, nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát hoặc tụng kinh Phổ Môn thì sẽ tiêu trừ được mọi khổ đau.

Điều cốt yếu là khi tụng kinh này phải thành tâm phát nguyện lớn và bố thí thì mới có hiệu quả.

các môn học thông thường

Kinh Dược Sư

Trong kinh này, đức Phật chỉ dạy chúng ta rằng khi bị bệnh phải tìm thầy, thuốc thang. Ngoài ra, một phương pháp chữa bệnh hiệu quả không kém là niềm tin. Tụng hồng danh Phật Phương Đông Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật nghĩa là tìm đúng phương thuốc chữa bệnh cho mình, không tin ma quỷ, pháp sư chuyên đem chuyện mê tín dị đoan để chữa bệnh. phải rơi vào vòng quay của cái chết. Lại nữa, trong kinh Dược Sư khuyên chúng ta không nên nghe lời giả dối, tin điều giả dối, làm bùa phép, giết hại sinh vật để cúng dường thần linh, yêu ma. Nếu làm những việc như vậy sẽ chỉ làm tăng thêm tội ác, bệnh tật không những không khỏi, có khi còn bị chết oan là đằng khác.

Vì vậy, phương pháp tụng Kinh Dược Sư là để tăng thêm lòng tin chân chính và chữa bệnh cho bản thân, đồng thời lo thuốc thang để chữa bệnh và tránh những kẻ lừa gạt, thờ cúng thần ma quỷ quái, để mong rằng. bệnh sẽ nhanh chóng lành lại. .

Việc tụng kinh này có hiệu quả vì những lý do sau:

Niềm tin càng mạnh thì bệnh càng mau khỏi.

-Tránh mê tín dị đoan để không chết vì nhầm thầy, nhầm thuốc.

– Tụng kinh có nghĩa là thực hiện phương pháp lắng đọng tâm trí, tâm lắng đọng không sinh ra ham muốn, phiền não, sợ hãi, buồn phiền thì bệnh tật cũng không phát sinh, tỏa sáng.

-Tránh giết hại sinh vật tức là giảm bớt tội lỗi và tất nhiên đã được hưởng phước thì dù có bệnh cũng mau lành.

Điều cốt yếu là khi tụng kinh này, nên nghĩ đến phương pháp “tự tha, trợ lực” nghĩa là dùng sức mình để tin và giúp đỡ, sức người là trí tuệ của bác sĩ, hòa hợp với tâm nguyện của. người dân. Ai tụng kinh thì chắc chắn sẽ sớm khỏe lại.

dược sĩ

Kinh Thủy Sám

Kinh này có ý nghĩa là dùng sức sám hối, giống như dùng nước rửa sạch mọi chất bẩn. Kinh này trước đây được thuật lại là do Ngộ Đạt quốc sư khi được vua ban cho thang gỗ đàn hương, đối đãi vô cùng trọng thị, Ngộ Đạt khởi đầu có chút vọng tưởng nên liền gặp tai nạn. Gối bỗng nổi lên một mụn nhọt (mụn nhọt) giống hình mặt người. Sau khi được sư Trí Huyền chỉ cho anh cách lấy nước giếng trong một lần nhập thất thiền định, cái nhọt trên mặt anh liền bùng lên kể lại câu chuyện oan trái từ mười kiếp trước, vẫn theo đó để tìm cách trả thù. Ngài Ngộ Đạt vì dục vọng nên có tiết độ trả thù, nay Ngài Trí Huyện chỉ dạy dùng nước giếng Tam Muội để rửa nên không dám mang oán nữa.

Chính vì vậy mà trong kinh có kể những việc mà chúng sinh thường phạm phải gây ra tội lỗi, đồng thời cũng nói rõ những tội lỗi nào phải chịu quả báo. Cách tránh tội… chính vì vậy mới có tên là Thủy Sâm, có nghĩa là lời thú tội như nước gột rửa mọi bụi bẩn.

Khi tụng kinh này, nên thành tâm sám hối, tất cả những gì đã phạm phải, từ nay phải kiêng, cố gắng làm lành, lánh dữ. Điều này là để tiêu diệt tội lỗi và lá chắn của chính mình, và bởi vì tâm trí của một người trong sạch như nước trong, nó cũng có khả năng rửa tội cho người khác. Vì ai nghe kinh mà sám hối liền thì đều quay về làm việc thiện, làm việc thiện tức là tránh được tất cả những nghiệp xấu đó.

cây rum

Kinh Địa Tạng

Kinh này thuật lại lời Phật dạy cho các đệ tử của Ngài biết rằng nguyện lực của một vị bồ tát là vô cùng cao và rộng: “địa ngục trống không, nguyện không thành Phật” nghĩa là địa ngục nhưng vẫn có người, ngài nguyện không thành Phật, Người đó là Địa Tạng Bồ tát.

Cũng chính vì lời thệ nguyện đó mà Địa Tạng thường cứu độ chúng sinh trong cõi ngục tù tăm tối. Cho nên kinh này có công năng siêu thoát để cứu độ bảy vị tổ tiên, chín vị thần tiên và tất cả chúng sinh đau khổ.

Cốt tủy của kinh này là đại nguyện của Bồ tát, chúng ta cũng phải phát bồ đề tâm, tâm yên lặng tức là thoát khỏi địa ngục, tụng kinh cầu nguyện là dùng thần thông của mình tác động đến những vong linh đang bất an. được siêu thoát, nhờ sức mạnh và thần lực sẽ được siêu thăng. Do đó, trì tụng Kinh Địa Tạng có thể đưa con người từ Tam Muội lên Bát Địa.

Địa lý

Quyển sách trả thù

Tức là Đại Báo ân Cha Mẹ, Đức Phật giảng công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, dạy con cháu phải có bổn phận báo đáp công ơn sinh thành một cách xứng đáng.

Kinh này thường được tụng vào ngày giỗ, hoặc khi báo hiếu. Từ nay con phải tuyên thệ sống có hiếu với cha mẹ và người lớn tuổi. Người nhà nghe kinh phải giữ gìn: từ trên xuống dưới, từ dưới xuống dưới, một nhà hiếu thảo cũng là một phúc báo.

chúc may mắn

Kinh Lương Hoàng Sám

Toàn bộ kinh này là sự thú nhận mọi tội lỗi. Cũng gọi là kinh Đại Sám. Nội dung bộ kinh này khá dài, sở dĩ có trước bộ kinh này là do vua Lương Vũ Đế xưa không tin Phật giáo, chỉ tin những tôn giáo ngoài Phật giáo. Khi còn trẻ, ông có một người vợ tên là Hy-thị, ông ghen tuông và dìm xuống giếng tự vẫn. Khi Lương Vũ Đế lên ngôi, Hy thị hóa rắn vào cung quấy phá.

Hết lần này đến lần khác, từng hàng pháp sư đến cầu nguyện mà không có kết quả. Sau này, có Tề lão gia đã dạy anh cách lần hạt sám hối để cầu rửa tội và che chắn tà ma, chính vì vậy mà Hy-Vi tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành. Từ đó, Hoàng đế Lương Vũ rất tin theo đạo Phật nên bộ kinh Sám Hối này có tên là Lương Hoàng.

Cũng vì tụng kinh này rửa sạch mọi tội lỗi, nên hiện nay thường được tụng đọc để báo hiếu với cha mẹ hoặc trong ngày giỗ tổ tiên.

Long Hoàng Sâm

Kinh Pháp Hoa

Gọi thế cho đủ, Kinh Pháp Hoa là bộ kinh đầy đủ nhất về lý luận của Phật giáo Đại thừa, nên khi Đức Phật thuyết giảng bộ kinh này, những người xuất gia hay cư sĩ không có đủ cơ sở đều phải rút lui.

người Pháp

Ngày nay mọi người thích tụng kinh và tin rằng tụng kinh này mang lại công đức vô lượng. Tuy nhiên, nếu quan niệm rằng chỉ cần tụng kinh là có công đức thì ai cũng có thể làm được.

Cần phải có một nhận định tế nhị: Khi Đức Phật giảng Kinh Pháp Hoa và ai cũng có thể nghe được, thì tại sao những người xuất gia hay cư sĩ không đủ giới hạnh lại phải rút lui? Vậy chúng ta ít nhất tự phát tâm đại thừa, trở thành bồ tát? Sau khi tụng kinh, bạn có thể làm theo những gì giống như trong kinh không? Nếu không, việc tụng kinh đôi khi chỉ gây thêm nghi ngờ và trở nên theo chu kỳ.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.