6 giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đồng bằng sông Cửu Long

Rate this post

>>> Phát triển ĐBSCL nhìn từ quy hoạch tổng hợp

Theo GS.TS Trần Ngọc Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, nguồn nhân lực chất lượng cao là một bộ phận cấu thành nguồn nhân lực của cả nước, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. . Đồng chí cho rằng, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, việc phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết.

PGS.TS Trần Ngọc Hải cho biết, các chủ trương, định hướng, chiến lược và giải pháp phát triển ĐBSCL đã và đang được tập trung xây dựng và triển khai, trong đó có phát triển nguồn nhân lực – Ảnh: Mỹ Thanh.

Nói về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ĐBSCL, GS.TS Trần Ngọc Hải cho rằng, ĐBSCL có vai trò và tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội của cả nước. nước, đặc biệt là trong Nông nghiệp và Thủy sản. Các chủ trương, định hướng, chiến lược và giải pháp phát triển ĐBSCL đã được tập trung xây dựng và triển khai, trong đó có phát triển nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, ông cho rằng hiện trạng nhân lực, những bất cập và biến động nhân lực các lĩnh vực ở ĐBSCL đã được báo cáo chi tiết. Theo đó, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực vùng ĐBSCL đến năm 2030 đã được đề cập rõ ràng trong Quyết định số 287 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, về giáo dục – đào tạo: Nâng cao trình độ dân trí, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục; phấn đấu đến năm 2030, nâng tỷ lệ học sinh các cấp học và tỷ lệ phòng học kiên cố đạt bình quân cả nước.

Về lao động: Phát triển lực lượng lao động chất lượng cao, có tay nghề cao, phù hợp với nhu cầu thị trường, tập trung vào các ngành công nghiệp mũi nhọn của vùng. Đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỷ trọng lao động khu vực phi nông nghiệp (dịch vụ và công nghiệp – xây dựng) đạt 75 – 80%; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 4%.

Từ những nhu cầu trên, GS.TS Trần Ngọc Hải đề xuất phương hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long như sau:

Một làXây dựng quy hoạch và giải pháp phát triển nhân lực giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của từng ngành, từng địa phương, trên cơ sở quy hoạch tổng thể của địa phương, phù hợp với quy hoạch tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

>>> Giải bài toán nhân lực du lịch

Các viện, trường trong vùng tăng cường liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển.

Các viện, trường trong vùng tăng cường liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển.

Hai làxây dựng kế hoạch và xúc tiến hợp tác theo các cơ chế khác nhau, giữa các địa phương, doanh nghiệp, khu công nghiệp và các học viện, trường đại học trong việc “đặt hàng” đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu, theo lĩnh vực, đối tượng, trình độ và hình thức phù hợp.

Ba làrà soát quy hoạch tổng thể và hỗ trợ đầu tư nâng cấp, phát triển hệ thống các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trọng điểm đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương và vùng.

Bốn làTheo Bộ Khoa học và Công nghệ, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề cần đẩy mạnh và không ngừng đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học – đổi mới, chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng. hướng tới đáp ứng nhu cầu về ngành nghề, trình độ, số lượng và chất lượng để phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm làtăng cường hợp tác với các bên trong nước và quốc tế (cơ quan nhà nước, Viện – Trường, Doanh nghiệp, tổ chức) trong việc xây dựng và phát triển các chương trình, dự án phát triển bền vững ĐBSCL, trong đó có phát triển nguồn nhân lực.

Sáu là, tăng cường đầu tư phát triển giáo dục phổ thông, tạo nguồn lực quan trọng cho tương lai, trong bối cảnh mới. Kết nối giữa các Viện Trường học và Trường Trung học phổ thông đang phát triển.

“Với vai trò và tiềm năng quan trọng của ĐBSCL, các chủ trương, định hướng, chiến lược của Đảng và Nhà nước là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của vùng trong thời gian tới, trong đó có phát triển tài nguyên. Nhân loại. Do đó, các bên liên quan cần chủ động và tăng cường quy hoạch, hợp tác, đầu tư phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển vùng trong bối cảnh mới ”, GS.TS Trần Ngọc Hải nhấn mạnh.

Đánh giá của bạn:

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.