04- Tam giới, lục đạo.

Rate this post

</p> <p class="dfdsf">Bài viết 04- Tam quy, lục đường về chủ đề Thần bí thuật lần này đang được rất nhiều bạn quan tâm phải không nào !! Hôm nay, hãy cùng Blong NVC tìm hiểu về 04- Tam thế, lục đường trong bài viết hôm nay nhé! Bạn đang xem bài: “04- Tam quy, lục đường”</p> <h2>Clip về 04- Tam quy, lục đạo</h2> <p></p> <details style="padding:1em;background-color:#ebebeb;border-color: rgba(51,51,51,0.95);border-style: solid;border-width: 2px;"> <summary>Xem lướt qua</summary> </details> <p><title/></p> <div class="5DM5q"> <p class="2jCCm">Tình yêu là sự đồng cảm</p> <div class="5DM5q"> <ul> <li class="5DM5q">01- Tình yêu là sự đồng cảm</li> <li class="5DM5q">02-01 Rằm tháng Giêng</li> <li class="5DM5q">03- Tứ diệu đế</li> <li class="5DM5q">04- Tam giới, lục đạo.</li> <li class="5DM5q">05- Bảy giai đoạn của sự thanh khiết</li> <li class="5DM5q">06- Năm chướng ngại</li> <li class="5DM5q">07- Định mệnh</li> <li class="5DM5q">08- Vào Dòng Giải Thoát</li> <li class="5DM5q">09- Trò chuyện về Chánh</li> <li class="5DM5q">10- Thân ốm, Tâm an lạc.</li> </ul> </div> </div> <p style="text-align: center;"><strong class="SqjQ4">-04-</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong class="SqjQ4">Tam giới, Lục đạo</strong></p> <p class="2jCCm">Trong đạo Phật, chúng ta thường nghe câu <em>“Tam giới, lục đạo luân hồi”</em> (ba cõi, sáu nẻo luân hồi). Đây là một cách thể hiện quan niệm về các dạng tồn tại của tất cả các loài sinh tử trong cõi Saha.<em>Luân hồi</em>, Sa-ba). Ba cõi là cõi dục vọng, cõi sắc và cõi vô sắc. Sáu nẻo luân hồi là sáu loài chúng sinh: </p> <p class="2jCCm">1) thần linh, 2) con người, 3) châu Á, 4) ngạ quỷ, 5) súc vật, 6) địa ngục.</p> <p class="2jCCm">Hai loài đầu tiên, các vị thần và con người, được coi là những sinh vật có nhiều phước lành, trong khi bốn loài còn lại phải chịu sự dày vò và đau khổ.</p> <p class="2jCCm">Riêng chư thiên bao gồm 26 loài (có sách liệt kê 27 hoặc 28 loài), ở ba cõi khác nhau: thế giới của dục vọng, thế giới của sắc và thế giới của vô sắc. Con người và bốn loài đau khổ ở trong Cõi Dục vọng. Như vậy, tổng cộng có 31 loài, theo quan niệm của Phật giáo.</p> <p class="2jCCm">Nếu phân loại theo nguồn gốc, cõi Saha được chia thành chín cõi (Chín cõi): cõi Dục vọng, bốn cõi Rupa do đạt được bốn tầng sắc giới. <em>(rūpa jhāna)</em>và bốn căn vô tướng bằng cách đạt được bốn thiền vô sắc. <em>(arūpa jhāna)</em> .</p> <p class="2jCCm">Tất cả chúng sinh trong thế giới saha này, bao gồm cả chư thiên, đều phải trải qua sinh, trụ, diệt, diệt, và cùng nhau chịu đựng tám loại đau khổ (tám nỗi khổ), mặc dù có thể có cường độ và thời gian. Sự khác biệt. Đôi khi chúng ta thấy cụm từ “tam đồ, tám khổ” được dùng trong kinh điển, trong đó, “tam đồ” đồng nghĩa với “tam giới” (thế giới của dục vọng, thế giới của sắc, thế giới của vô sắc). Tám loại đau khổ đó là:</p> <p class="2jCCm">1) Đau khổ của sinh: đau khổ khi sinh ra, 2) đau khổ của tuổi già: đau khổ của tuổi già, 3) đau khổ của bệnh tật: đau khổ của bệnh tật, 4) đau khổ của cái chết: đau khổ của cái chết, 5) nỗi khổ của sự chia lìa: nỗi đau khổ khi lìa bỏ những gì mình đang có. thích, 6) Sân hận: đau khổ liên quan đến điều mình không thích, 7) Tìm kiếm mà không được mong muốn, đau khổ: đau khổ vì không đạt được điều mình muốn, 8) Ngũ ấm và khổ não: đau khổ do tồn tại trong ấm. năm. (sắc, thọ, tưởng, hành, thức).</p> <p class="2jCCm">Sau đây là danh sách 31 loài trong cõi Saha, từ cao đến thấp:</p> <hr class="5DM5q" style="width: 100%; size: 2px;"/> <p style="text-align: center;"><strong class="SqjQ4">A. Thế giới vô sắc </strong><strong class="SqjQ4"><em>(Vô sắc giới, Arūpa Loka)</em></strong></p> <p class="2jCCm">31. Không-ý-tưởng,-không-ý-tưởng <em>(Các vị thần của Quả cầu của Không-tri-giác cũng không-không-tri giác</em>;<br /> <em>Nevasaññā-nasaññā-yatanūpagā với liều lượng)</em>30. Không có tài sản tự nhiên<br /> <em>(Các vị thần của Quả cầu của Vô vật</em>; <em>Ākiñcañña-yatanūpagā với liều lượng)</em>29. Ý thức là vô biên <em>(Các vị thần của Sphere of Infinite Concsiousness</em>; <em>Viññānañca-yatanūpagā với liều lượng)</em>28. Trời không vô biên <em>(Các vị thần của Sphere of Infinite Space</em>;<br /> <em>Liều Ākāsānañca-yatanūpā)</em></p> <p style="text-align: center;"><strong class="SqjQ4">B. Cõi màu </strong><strong class="SqjQ4"><em>(World of Form, Form Loka)</em></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong class="SqjQ4"><em>B1. Bốn thiền định</em></strong></p> <p class="2jCCm">27. Thiên địa vô song. <em>(Các vị thần vô song</em>;<br /> <em>với liều lượng Akanittha)</em>26. Thiện chí <em>(Các vị thần có tầm nhìn rõ ràng</em>; <em>ở liều Sudassi)</em>25. Lòng tốt hiển hiện<br /> <em>(Các vị thần đẹp hoặc có thể nhìn thấy rõ ràng)</em>; <em>ở liều Sudassa)</em>24. Thiên đường thanh tịnh <em>(Các vị thần không gặp rắc rối</em>;<br /> <em>Đồng thời)</em>23. Thiên đường bất khả chiến bại <em>(Các vị thần không gục ngã</em>; <em>Liều Aviha)</em>22. Không thể tin được <em>(Chúng sinh vô thức</em>; <em>Asaññā sattā)</em>21. Quang Quang <em>(Các vị thần rất có quả</em>; <em>Liều Vehapphal)</em></p> <p style="text-align: center;"><strong class="SqjQ4"><em>B2. Ba thiền định</em></strong></p> <p class="2jCCm">20. Phép biến hình <em>(Devas of Refulgent Glory</em>; <em>ở liều Subhakinna)</em>19. Thiên địa thanh tịnh vô lượng.<br /> <em>(Các vị thần của vinh quang không giới hạn</em>; <em>Liều Appamanasubha)</em>18. Thiếu thiên <em>(Devas of Limited Glory</em>; <em>ở liều Parittasubha)</em></p> <p style="text-align: center;"><strong class="SqjQ4"><em>B3. Nhị thiền</em></strong></p> <p class="2jCCm">17. Ánh sáng của thiên đường <em>(Các vị thần của Streaming Radiance</em>; <em>Liều Abhassar)</em>16. Tia sáng vô lượng<br /> <em>(Các vị thần của sự rạng rỡ không giới hạn</em>; <em>trong liều Appamānabha)</em>15. Ánh sáng yếu <em>(Devas of Limited Radiance</em>; <em>ở liều Parittabha)</em></p> <p style="text-align: center;"><strong class="SqjQ4"><em>B 4. Thiền đầu tiên</em></strong></p> <p class="2jCCm">14. Phạm thiên vĩ đại <em>(Phạm thiên vĩ đại</em>;<br /> <em>Maha Brahma)</em>13. Phạm Phú Thiện <em>(Các Bộ trưởng của Brahmas</em>; <em>với liều lượng Brahma-Purohit)</em>12. Phạm Sang Thiện<br /> <em>(Tùy tùng của Brahma</em>; <em>trong liều Brahma-Parisajya)</em></p> <p style="text-align: center;"><strong class="SqjQ4">C. Thế giới tình dục </strong><strong class="SqjQ4"><em>(World of Sense-Desires, Kama Loka)</em></strong></p> <p class="2jCCm">11. Làm hỏng chính mình trên thiên đàng <em>(Các vị thần bảo vệ sức mạnh cho những sáng tạo của người khác</em>; <em>Liều paranimmita-vasavatti)</em>10. Hòa Lạc Thiện <em>(Thiên Chúa mang lại sự sáng tạo</em>;<br /> <em>ở liều Nimmanarathi)</em></p> <p class="2jCCm">09. Thiên tuế<em>(Các vị thần mãn nguyện</em>;<em>với liều lượng cố định)</em>08. Chết tiệt thiên đường<em>(Yama phải</em>;<em>theo liều Yāmā)</em>07. Dao-Lôi Thiên<em>(Ba mươi ba vị thần</em>;<em>Các dì của tôi</em><em>ṁ</em><em>với liều lượng)</em>06. Tứ Thiên Vương<em>(Chư thiên của Tứ đại thiên vương</em>;<em>theo liều Catumahārājika)</em><strong class="SqjQ4">05.Humans</strong><em>(<strong class="SqjQ4">Loài người</strong>; <strong class="SqjQ4">ở Manus</strong>)</em>04. Loài Asura<em>(Titan; Asura)</em>03. Loài Ghoul<em>(Những con ma đói khát</em>;<em>Peter)</em>02. Động vật<em>(Loài vật</em>;<em>trong Tiracchan)</em>01. Thế giới ngầm<em>(Địa ngục</em>;<em>Nirayā)</em></p> <hr class="5DM5q" style="width: 100%; size: 2px;"/> <p class="2jCCm">Danh sách trên dựa trên hai tài liệu: cuốn “Đức Phật và Phật pháp” của Hòa thượng Narada (do Phạm Kim Khánh dịch) và phần giới thiệu trong bản dịch tiếng Anh của Trường Kinh do Maurice Walshe thực hiện. <em>(Những bài giảng dài của Đức Phật: Bản dịch của Digha Nikaya)</em>. Theo đó, con người chúng ta chỉ đứng thứ 5, trên 4 loài khác: địa ngục, súc sinh (súc sinh), ngạ quỷ và á-Âu. Bốn cuối cùng này thường được gọi là cõi thấp hoặc cõi thấp hơn. Asura là một loài mạnh mẽ nhưng không vui vì sự tức giận của nó, thường gây chiến với các loài khác. Đôi khi có những cuốn sách không đề cập đến loài asura, và như vậy cõi Saha chỉ có 5 con đường (năm con đường luân hồi).</p> <p class="2jCCm">Con người đang ở trong một cảnh giới của hạnh phúc và đau khổ lẫn lộn. Các vị Bồ tát thường chọn tái sinh trong trạng thái này, vì có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để phụng sự và thực hành Pháp cần thiết cho việc thành tựu Phật quả. Đời sống cuối cùng của một vị Bồ tát luôn ở trong cõi người.</p> <p class="2jCCm">Chư thiên có mặt ở cả ba cõi. Có sáu loại Bổn tôn trong Cõi Dục giới (xếp từ 6 đến 11 trong biểu đồ), trong đó kinh thường đề cập đến cõi Đạo Lợi và Tushita. Đạo Lôi trời còn được gọi là Ba mươi ba trời vì có 33 vị thần mà Ông. <em>(Trầm tích)</em> là chúa tể. Theo truyền thuyết, chính nơi đây, Đức Phật đã thuyết giảng Vi Diệu Pháp trong 3 tháng mùa hè. Cõi trời Tusita là nơi ở của các vị bồ tát đã thực hành đầy đủ tất cả các pháp cần thiết để đạt được Phật quả, chờ đợi thời cơ thích hợp để tái sinh vào cõi người lần cuối cùng. Bồ tát Mettaya, vị Phật tương lai, hiện đang ở cõi trời này, chờ tái sinh trong cõi người để đạt được quả vị Phật. Theo truyền thuyết, hoàng hậu Maya (Mada, Tịnh Diệu), mẹ của Bồ tát Siddhattha (Sidatta), sau khi chết được tái sinh lên cõi trời Tusita, và từ đó lên cõi trời Dao. – Lợi ích của việc nghe Đức Phật giảng Vi Diệu Pháp.</p> <p class="2jCCm">Có một Vương quốc Hình thức trong Vương quốc Dục vọng <em>(vòng tròn chăm sóc)</em>cõi của các Phạm thiên, những vị thần đã từ bỏ dục vọng và đang tận hưởng hạnh phúc của jhāna <em>(jhāna)</em>. Có tất cả 16 cảnh (từ số 12 đến 27 trong biểu đồ), tương ứng với bốn jhāna trần tục <em>(rūpa jhāna)</em>. Trong đó, 5 cảnh giới cao nhất (từ số 23 đến 27) thường được gọi chung là Hư Không Thiên.<br /> <em>(suddavasa)</em> hay Tịnh Cư Thiên, cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh. Đây là cõi riêng biệt tuyệt đối của những người không trở lại<br /> <em>(A-na-ham, Anāgāmi)</em>. Chúng sinh ở cảnh giới khác và đạt được Không trở lại được tái sinh trong cảnh giới này. Tiếp tục tu hành, họ đạt được quả vị A-la-hán và sống ở đó cho đến cuối đời, nhập Đại Niết bàn.</p> <p class="2jCCm">Cao nhất là Cõi Vô Sắc <em>(vòng tròn arupa)</em><br /> bao gồm 4 hạng chư thiên tương ứng với bốn jhāna vô sắc giới (<em>arūpa jhāna)</em>.</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p class="2jCCm">Theo Hòa thượng Narada trong cuốn sách “Đức Phật và Pháp”, những lời dạy của Đức Phật không nhằm mục đích tuyên truyền một lý thuyết về vũ trụ. Những cảnh giới trên có thật hay không, không liên quan gì đến lời dạy của Ngài. Không ai bị buộc phải tin vào bất cứ điều gì nếu điều đó không đồng ý với lý lẽ của mình. Nhưng chúng ta không nên bác bỏ mọi thứ mà lý trí hữu hạn của con người không thể lĩnh hội hết được.</p> <p></p> <h2>Những câu hỏi về 3 cõi trong 6 con đường là gì?</h2> <p></p> <p>Nếu bạn có thắc mắc gì về 3 cõi và 6 đường là gì, hãy cho chúng tôi biết, mọi ánh mắt hay góp ý của bạn sẽ giúp tôi hoàn thiện hơn trong những bài viết sau. </p> <h2>Hình ảnh của ba cõi trong sáu đường là gì</h2> <p></p> <p>Những hình ảnh về 3 cõi 6 dòng là gì đang được Blong NVC cập nhật. Các bạn muốn đóng góp vui lòng gửi mail vào hộp thư<br /> [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hoặc liên hệ. Xin vui lòng gửi email cho chúng tôi ngay bây giờ</p> <h2>Tìm hiểu thêm thông tin về 3 cõi 6 đường là gì tại WikiPedia</h2> <p>Bạn nên tham khảo nội dung chi tiết về <b>3 cõi và 6 đường là gì?</b> từ Wikipedia.◄ Tham gia cộng đồng tại</p> <p>💝 Nguồn tin tức tại: https://blognvc.com/</p> <p>💝 Xem Thêm Các Chủ Đề Liên Quan Tại: https://blognvc.com/blog/</p> <div class="abh_box abh_box_down abh_box_business"> <div class="abh_tab_content"> <section class="vcard author abh_about_tab abh_tab" itemscope="" itemprop="author" itemtype="http://schema.org/Person" style="display:block"> <div class="abh_image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" class="lazy-load photo lazyload" width="250" alt="Hằng Nguyễn" data-src="https://fatstrawberry.com/wp-content/uploads/2022/08/161536542_1609935449197850_8398447148323542554_n.jpg" /><noscript><img decoding="async" src="https://fatstrawberry.com/wp-content/uploads/2022/08/161536542_1609935449197850_8398447148323542554_n.jpg" class="lazy-load photo" width="250" alt="Hằng Nguyễn" data-eio="l" /></noscript> </div> <div class="abh_text"> <p>Chào. Tôi tên là Hằng Nguyễn. Chuyên gia tư vấn bất động sản cấp cao tại NVC Blog. Tôi phụ trách chuyên mục “Kiến thức Bất động sản” tại blognvc.com. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Hi vọng sẽ giúp bạn có thêm kiến ​​thức và kinh nghiệm đầu tư bất động sản.</p> </div> </section> <section class="abh_posts_tab abh_tab"> <div class="abh_image"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" class="lazy-load photo lazyload" width="250" alt="Hằng Nguyễn" data-src="https://fatstrawberry.com/wp-content/uploads/2022/08/161536542_1609935449197850_8398447148323542554_n.jpg" /><noscript><img decoding="async" src="https://fatstrawberry.com/wp-content/uploads/2022/08/161536542_1609935449197850_8398447148323542554_n.jpg" class="lazy-load photo" width="250" alt="Hằng Nguyễn" data-eio="l" /></noscript></div> <div class="abh_text"> <div class="abh_name">Bài viết mới nhất của Hằng Nguyễn <span class="abh_allposts">(nhìn thấy tất cả)</span></div> </div> </section> </div></div> </div> <div class="post-views post-14043 entry-meta"> <span class="post-views-icon dashicons dashicons-chart-bar"></span> <span class="post-views-label">Post Views:</span> <span class="post-views-count">40</span> </div> </div><!-- .entry-content --> </div><!-- .entry-content-wrapper --> <footer class="entry-meta entry-footer"> <span class="cat-links"><a href="https://fatstrawberry.com/category/phong-thuy/" rel="category tag">Phong Thủy</a></span> </footer><!-- .entry-footer --> </article><!-- #post-## --> <div class="authorbox "> <div class="author-avatar"> <img alt='' src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADwAAAA8AQMAAAAAMksxAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAA5JREFUGBljGAWjAAcAAAIcAAGUPf81AAAAAElFTkSuQmCC" class="avatar avatar-60 photo lazyload" height='60' width='60' decoding='async' data-src="https://secure.gravatar.com/avatar/ba897018e2fb64639d6416bd5ea7ad22?s=60&d=mm&r=g" data-srcset="https://secure.gravatar.com/avatar/ba897018e2fb64639d6416bd5ea7ad22?s=120&d=mm&r=g 2x" /><noscript><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/ba897018e2fb64639d6416bd5ea7ad22?s=60&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/ba897018e2fb64639d6416bd5ea7ad22?s=120&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' decoding='async' data-eio="l" /></noscript> </div> <div class="author-info"> <h4 class="author-header"> Written by <a href="https://fatstrawberry.com/author/adminnn/" title="Posts by Hoai Thuong" rel="author">Hoai Thuong</a> </h4> <div class="author-content"><p></p></div> </div><!-- .author-info --> </div><!-- .authorbox --> <nav class="navigation post-navigation" aria-label="Posts"> <h2 class="screen-reader-text">Post navigation</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="https://fatstrawberry.com/hai-ty-dong-nen-mua-can-ho-chung-cu-hay-dau-tu-dat-nen/" rel="prev"><span class="meta-nav" aria-hidden="true">Previous</span> <span class="screen-reader-text">Previous post:</span> <span class="post-title">Hai tỷ đồng nên mua căn hộ chung cư hay đầu tư đất nền?</span></a></div><div class="nav-next"><a href="https://fatstrawberry.com/cang-vu-kiem-soat-chat-che-cong-tac-dam-bao-an-toan-khong-de-xay-ra-tai-nan-tau-thuyen-tren-song-bien/" rel="next"><span class="meta-nav" aria-hidden="true">Next</span> <span class="screen-reader-text">Next post:</span> <span class="post-title">Cảng vụ kiểm soát chặt chẽ công tác đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn tàu thuyền trên sông, biển</span></a></div></div> </nav> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Leave a Reply <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/04-tam-gioi-luc-dao/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://fatstrawberry.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Your email address will not be published.</span> <span class="required-field-message">Required fields are marked <span class="required">*</span></span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Comment <span class="required">*</span></label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Name <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" autocomplete="name" required /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" autocomplete="email" required /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Website</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" autocomplete="url" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='14043' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none !important;"><label>Δ<textarea name="ak_hp_textarea" cols="45" rows="8" maxlength="100"></textarea></label><input type="hidden" id="ak_js_1" name="ak_js" value="234"/><script>document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );</script></p></form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #comments --> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> <div id="sidebar-primary" class="widget-area sidebar" role="complementary"> <div class="sidebar-inner"> <aside id="search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://fatstrawberry.com/"> <label> <span class="screen-reader-text">Search for:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Search …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Search" /> </form></aside> <aside id="recent-posts-2" class="widget widget_recent_entries"> <h2 class="widget-title"><span>Dành cho bạn</span></h2> <ul> <li> <a href="https://fatstrawberry.com/machine-learning-vai-tro-quan-trong-trong-thoi-ky-chuyen-doi-so/">Machine Learning – Vai trò quan trọng trong thời kỳ chuyển đổi số</a> </li> <li> <a href="https://fatstrawberry.com/can-tim-gi-o-tai-nghe-choi-game-tren-may-tinh/">Cần tìm gì ở tai nghe chơi game trên máy tính</a> </li> <li> <a href="https://fatstrawberry.com/den-long-nao-co-nhieu-lumen-nhat/">Đèn lồng nào có nhiều lumen nhất?</a> </li> <li> <a href="https://fatstrawberry.com/moi-dieu-ban-can-biet-ve-moc-khoa-acrylic/">Mọi Điều Bạn Cần Biết Về Móc Khóa Acrylic</a> </li> <li> <a href="https://fatstrawberry.com/neon-genesis-evangelion-phan-1-phim-1080p-bluray-dual-audio-hevc/">Neon Genesis Evangelion (Phần 1 + Phim) 1080p Bluray Dual Audio HEVC</a> </li> </ul> </aside><aside id="categories-2" class="widget widget_categories"><h2 class="widget-title"><span>Danh mục</span></h2> <ul> <li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://fatstrawberry.com/category/cuoc-song/an-ngon/">Ăn ngon</a> </li> <li class="cat-item cat-item-1695"><a href="https://fatstrawberry.com/category/anime-manga/">Anime – Manga</a> </li> <li class="cat-item cat-item-15"><a href="https://fatstrawberry.com/category/cuoc-song/">Cuộc sống</a> </li> <li class="cat-item cat-item-220"><a href="https://fatstrawberry.com/category/giai-tri/">Giải trí</a> </li> <li class="cat-item cat-item-18"><a href="https://fatstrawberry.com/category/cuoc-song/giam-stress/">Giảm stress</a> </li> <li class="cat-item cat-item-20"><a href="https://fatstrawberry.com/category/music/">Music</a> </li> <li class="cat-item cat-item-13"><a href="https://fatstrawberry.com/category/nghe-si/">Nghệ sĩ</a> </li> <li class="cat-item cat-item-5"><a href="https://fatstrawberry.com/category/music/nhac-chau-a/">Nhạc Châu Á</a> </li> <li class="cat-item cat-item-11"><a href="https://fatstrawberry.com/category/music/nhac-hot/">Nhạc hot</a> </li> <li class="cat-item cat-item-12"><a href="https://fatstrawberry.com/category/music/nhac-moi/">Nhạc mới</a> </li> <li class="cat-item cat-item-6"><a href="https://fatstrawberry.com/category/music/nhac-viet-nam/nhac-tre/">Nhạc trẻ</a> </li> <li class="cat-item cat-item-2"><a href="https://fatstrawberry.com/category/music/nhac-viet-nam/">Nhạc Việt Nam</a> </li> <li class="cat-item cat-item-1694"><a href="https://fatstrawberry.com/category/phong-thuy/">Phong Thủy</a> </li> <li class="cat-item cat-item-14"><a href="https://fatstrawberry.com/category/su-kien/">Sự kiện</a> </li> </ul> </aside> </div><!-- .sidebar-inner --> </div><!-- #sidebar-primary --> </div><!-- .inner-wrapper --></div><!-- .container --></div><!-- #content --> <div id="footer-widgets" ><div class="container"><div class="inner-wrapper"><div class="footer-active-3 footer-widget-area"><aside id="magazine-power-recent-posts-5" class="widget magazine_power_widget_recent_posts"><h3 class="widget-title">Dành tặng bạn</h3> <div class="recent-posts-wrapper"> <div class="recent-posts-item"> <div class="recent-posts-thumb"> <a href="https://fatstrawberry.com/machine-learning-vai-tro-quan-trong-trong-thoi-ky-chuyen-doi-so/"> <img width="150" height="150" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAACWAQMAAAAGz+OhAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAABpJREFUGBntwTEBAAAAwiD7p14ND2AAAMC9AAu4AAHGdJuwAAAAAElFTkSuQmCC" class="alignleft wp-post-image lazyload" alt="Machine Learning - Vai trò quan trọng trong thời kỳ chuyển đổi số" decoding="async" style="max-width:80px;" loading="lazy" data-src="https://fatstrawberry.com/wp-content/uploads/2023/05/machine-learning-150x150.jpg" /><noscript><img width="150" height="150" src="https://fatstrawberry.com/wp-content/uploads/2023/05/machine-learning-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image" alt="Machine Learning - Vai trò quan trọng trong thời kỳ chuyển đổi số" decoding="async" style="max-width:80px;" loading="lazy" data-eio="l" /></noscript> </a> </div><!-- .recent-posts-thumb --> <div class="recent-posts-text-wrap"> <h3 class="recent-posts-title"> <a href="https://fatstrawberry.com/machine-learning-vai-tro-quan-trong-trong-thoi-ky-chuyen-doi-so/">Machine Learning – Vai trò quan trọng trong thời kỳ chuyển đổi số</a> </h3> <div class="recent-posts-meta entry-meta"> <span class="posted-on">11 May 2023</span><!-- .recent-posts-date --> </div><!-- .recent-posts-meta --> </div><!-- .recent-posts-text-wrap --> </div><!-- .recent-posts-item --> <div class="recent-posts-item"> <div class="recent-posts-thumb"> <a href="https://fatstrawberry.com/can-tim-gi-o-tai-nghe-choi-game-tren-may-tinh/"> <img width="150" height="150" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAACWAQMAAAAGz+OhAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAABpJREFUGBntwTEBAAAAwiD7p14ND2AAAMC9AAu4AAHGdJuwAAAAAElFTkSuQmCC" class="alignleft wp-post-image lazyload" alt="" decoding="async" style="max-width:80px;" loading="lazy" data-src="https://fatstrawberry.com/wp-content/uploads/2023/03/What-To-Seek-In-Computer-Gaming-Earphones-150x150.jpg" /><noscript><img width="150" height="150" src="https://fatstrawberry.com/wp-content/uploads/2023/03/What-To-Seek-In-Computer-Gaming-Earphones-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image" alt="" decoding="async" style="max-width:80px;" loading="lazy" data-eio="l" /></noscript> </a> </div><!-- .recent-posts-thumb --> <div class="recent-posts-text-wrap"> <h3 class="recent-posts-title"> <a href="https://fatstrawberry.com/can-tim-gi-o-tai-nghe-choi-game-tren-may-tinh/">Cần tìm gì ở tai nghe chơi game trên máy tính</a> </h3> <div class="recent-posts-meta entry-meta"> <span class="posted-on">17 Mar 2023</span><!-- .recent-posts-date --> </div><!-- .recent-posts-meta --> </div><!-- .recent-posts-text-wrap --> </div><!-- .recent-posts-item --> <div class="recent-posts-item"> <div class="recent-posts-thumb"> <a href="https://fatstrawberry.com/den-long-nao-co-nhieu-lumen-nhat/"> <img width="150" height="150" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAACWAQMAAAAGz+OhAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAABpJREFUGBntwTEBAAAAwiD7p14ND2AAAMC9AAu4AAHGdJuwAAAAAElFTkSuQmCC" class="alignleft wp-post-image lazyload" alt="" decoding="async" style="max-width:80px;" loading="lazy" data-src="https://fatstrawberry.com/wp-content/uploads/2023/03/What-lantern-has-the-most-lumens-150x150.jpg" /><noscript><img width="150" height="150" src="https://fatstrawberry.com/wp-content/uploads/2023/03/What-lantern-has-the-most-lumens-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image" alt="" decoding="async" style="max-width:80px;" loading="lazy" data-eio="l" /></noscript> </a> </div><!-- .recent-posts-thumb --> <div class="recent-posts-text-wrap"> <h3 class="recent-posts-title"> <a href="https://fatstrawberry.com/den-long-nao-co-nhieu-lumen-nhat/">Đèn lồng nào có nhiều lumen nhất?</a> </h3> <div class="recent-posts-meta entry-meta"> <span class="posted-on">17 Mar 2023</span><!-- .recent-posts-date --> </div><!-- .recent-posts-meta --> </div><!-- .recent-posts-text-wrap --> </div><!-- .recent-posts-item --> <div class="recent-posts-item"> <div class="recent-posts-thumb"> <a href="https://fatstrawberry.com/moi-dieu-ban-can-biet-ve-moc-khoa-acrylic/"> <img width="150" height="150" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAACWAQMAAAAGz+OhAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAABpJREFUGBntwTEBAAAAwiD7p14ND2AAAMC9AAu4AAHGdJuwAAAAAElFTkSuQmCC" class="alignleft wp-post-image lazyload" alt="" decoding="async" style="max-width:80px;" loading="lazy" data-src="https://fatstrawberry.com/wp-content/uploads/2023/03/Everything-That-You-Need-To-Know-About-Acrylic-Keychains-150x150.png" /><noscript><img width="150" height="150" src="https://fatstrawberry.com/wp-content/uploads/2023/03/Everything-That-You-Need-To-Know-About-Acrylic-Keychains-150x150.png" class="alignleft wp-post-image" alt="" decoding="async" style="max-width:80px;" loading="lazy" data-eio="l" /></noscript> </a> </div><!-- .recent-posts-thumb --> <div class="recent-posts-text-wrap"> <h3 class="recent-posts-title"> <a href="https://fatstrawberry.com/moi-dieu-ban-can-biet-ve-moc-khoa-acrylic/">Mọi Điều Bạn Cần Biết Về Móc Khóa Acrylic</a> </h3> <div class="recent-posts-meta entry-meta"> <span class="posted-on">17 Mar 2023</span><!-- .recent-posts-date --> </div><!-- .recent-posts-meta --> </div><!-- .recent-posts-text-wrap --> </div><!-- .recent-posts-item --> </div><!-- .recent-posts-wrapper --> </aside></div><!-- .footer-widget-area --><div class="footer-active-3 footer-widget-area"><aside id="categories-4" class="widget widget_categories"><h3 class="widget-title">Danh mục</h3> <ul> <li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://fatstrawberry.com/category/cuoc-song/an-ngon/">Ăn ngon</a> </li> <li class="cat-item cat-item-1695"><a href="https://fatstrawberry.com/category/anime-manga/">Anime – Manga</a> </li> <li class="cat-item cat-item-15"><a href="https://fatstrawberry.com/category/cuoc-song/">Cuộc sống</a> </li> <li class="cat-item cat-item-220"><a href="https://fatstrawberry.com/category/giai-tri/">Giải trí</a> </li> <li class="cat-item cat-item-18"><a href="https://fatstrawberry.com/category/cuoc-song/giam-stress/">Giảm stress</a> </li> <li class="cat-item cat-item-20"><a href="https://fatstrawberry.com/category/music/">Music</a> </li> <li class="cat-item cat-item-13"><a href="https://fatstrawberry.com/category/nghe-si/">Nghệ sĩ</a> </li> <li class="cat-item cat-item-5"><a href="https://fatstrawberry.com/category/music/nhac-chau-a/">Nhạc Châu Á</a> </li> <li class="cat-item cat-item-11"><a href="https://fatstrawberry.com/category/music/nhac-hot/">Nhạc hot</a> </li> <li class="cat-item cat-item-12"><a href="https://fatstrawberry.com/category/music/nhac-moi/">Nhạc mới</a> </li> <li class="cat-item cat-item-6"><a href="https://fatstrawberry.com/category/music/nhac-viet-nam/nhac-tre/">Nhạc trẻ</a> </li> <li class="cat-item cat-item-2"><a href="https://fatstrawberry.com/category/music/nhac-viet-nam/">Nhạc Việt Nam</a> </li> <li class="cat-item cat-item-1694"><a href="https://fatstrawberry.com/category/phong-thuy/">Phong Thủy</a> </li> <li class="cat-item cat-item-14"><a href="https://fatstrawberry.com/category/su-kien/">Sự kiện</a> </li> </ul> </aside></div><!-- .footer-widget-area --><div class="footer-active-3 footer-widget-area"><aside id="magazine-power-recent-posts-6" class="widget magazine_power_widget_recent_posts"><h3 class="widget-title">Xả Stress</h3> <div class="recent-posts-wrapper"> <div class="recent-posts-item"> <div class="recent-posts-thumb"> <a href="https://fatstrawberry.com/diem-danh-top-10-phim-hai-hay-nhat-moi-thoi-dai/"> <img width="150" height="150" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAACWAQMAAAAGz+OhAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAABpJREFUGBntwTEBAAAAwiD7p14ND2AAAMC9AAu4AAHGdJuwAAAAAElFTkSuQmCC" class="alignleft wp-post-image lazyload" alt="Điểm danh top 10 phim hài hay nhất mọi thời đại" decoding="async" style="max-width:80px;" loading="lazy" data-src="https://fatstrawberry.com/wp-content/uploads/2019/10/top-10-phim-hai-hay-nhat-moi-thoi-dai-9-150x150.jpg" /><noscript><img width="150" height="150" src="https://fatstrawberry.com/wp-content/uploads/2019/10/top-10-phim-hai-hay-nhat-moi-thoi-dai-9-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image" alt="Điểm danh top 10 phim hài hay nhất mọi thời đại" decoding="async" style="max-width:80px;" loading="lazy" data-eio="l" /></noscript> </a> </div><!-- .recent-posts-thumb --> <div class="recent-posts-text-wrap"> <h3 class="recent-posts-title"> <a href="https://fatstrawberry.com/diem-danh-top-10-phim-hai-hay-nhat-moi-thoi-dai/">Điểm danh top 10 phim hài hay nhất mọi thời đại</a> </h3> <div class="recent-posts-meta entry-meta"> <span class="posted-on">26 Jan 2023</span><!-- .recent-posts-date --> </div><!-- .recent-posts-meta --> </div><!-- .recent-posts-text-wrap --> </div><!-- .recent-posts-item --> <div class="recent-posts-item"> <div class="recent-posts-thumb"> <a href="https://fatstrawberry.com/ban-da-thu-nhan-pham-voi-game-dang-gay-sot-auto-chess-chua/"> <img width="150" height="150" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAACWAQMAAAAGz+OhAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAABpJREFUGBntwTEBAAAAwiD7p14ND2AAAMC9AAu4AAHGdJuwAAAAAElFTkSuQmCC" class="alignleft wp-post-image lazyload" alt="" decoding="async" style="max-width:80px;" loading="lazy" data-src="https://fatstrawberry.com/wp-content/uploads/2019/10/ban-da-thu-nhan-pham-voi-game-dang-gay-sot-auto-chess-chua-150x150.jpg" /><noscript><img width="150" height="150" src="https://fatstrawberry.com/wp-content/uploads/2019/10/ban-da-thu-nhan-pham-voi-game-dang-gay-sot-auto-chess-chua-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image" alt="" decoding="async" style="max-width:80px;" loading="lazy" data-eio="l" /></noscript> </a> </div><!-- .recent-posts-thumb --> <div class="recent-posts-text-wrap"> <h3 class="recent-posts-title"> <a href="https://fatstrawberry.com/ban-da-thu-nhan-pham-voi-game-dang-gay-sot-auto-chess-chua/">Bạn đã thử “nhân phẩm” với game đang gây sốt Auto Chess chưa?</a> </h3> <div class="recent-posts-meta entry-meta"> <span class="posted-on">21 Jan 2023</span><!-- .recent-posts-date --> </div><!-- .recent-posts-meta --> </div><!-- .recent-posts-text-wrap --> </div><!-- .recent-posts-item --> </div><!-- .recent-posts-wrapper --> </aside></div><!-- .footer-widget-area --></div><!-- .inner-wrapper --></div><!-- .container --></div> <footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo"><div class="container"> <div class="colophon-inner colophon-grid-2"> <div class="colophon-column"> <div class="copyright"> Copyright © All rights reserved. </div><!-- .copyright --> </div><!-- .colophon-column --> <div class="colophon-column"> <!-- .site-info --> </div><!-- .colophon-column --> </div><!-- .colophon-inner --> </div><!-- .container --></footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <a href="#page" class="scrollup" id="btn-scrollup"><i class="fas fa-angle-up"></i></a> <script type='text/javascript' id='eio-lazy-load-js-before'> var eio_lazy_vars = {"exactdn_domain":"","skip_autoscale":0,"threshold":0}; </script> <script type='text/javascript' src='https://fatstrawberry.com/wp-content/plugins/ewww-image-optimizer/includes/lazysizes.min.js?ver=670' id='eio-lazy-load-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://fatstrawberry.com/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://fatstrawberry.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/fatstrawberry.com\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://fatstrawberry.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.6.1' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' id='kk-star-ratings-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/fatstrawberry.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"53025956a3"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://fatstrawberry.com/wp-content/plugins/kk-star-ratings/src/core/public/js/kk-star-ratings.min.js?ver=5.3.0' id='kk-star-ratings-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://fatstrawberry.com/wp-content/themes/magazine-power/js/skip-link-focus-fix.min.js?ver=20130115' id='magazine-power-skip-link-focus-fix-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://fatstrawberry.com/wp-content/themes/magazine-power/third-party/sidr/js/jquery.sidr.min.js?ver=2.2.1' id='jquery-sidr-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://fatstrawberry.com/wp-content/themes/magazine-power/third-party/easytabs/js/jquery.easytabs.min.js?ver=3.2.0' id='jquery-easytabs-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://fatstrawberry.com/wp-content/themes/magazine-power/third-party/ticker/jquery.easy-ticker.min.js?ver=2.0' id='jquery-easy-ticker-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://fatstrawberry.com/wp-content/themes/magazine-power/third-party/slick/slick.min.js?ver=1.8.1' id='jquery-slick-js'></script> <script type='text/javascript' id='magazine-power-custom-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var magazinePowerCustomOptions = {"go_to_top_status":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://fatstrawberry.com/wp-content/themes/magazine-power/js/custom.min.js?ver=1.0.2' id='magazine-power-custom-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://fatstrawberry.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.1.1' id='comment-reply-js'></script> </body> </html>