Tuổi trẻ Binh đoàn 12 xung kích, sáng tạo trên các công trình trọng điểm

Rate this post

Hưởng ứng các phong trào do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, các phong trào của tuổi trẻ Quân đội 12 luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. , tập trung khắc phục những hạn chế, mặt yếu, mặt yếu, việc mới, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm …

Nhiều công trình trọng điểm được Binh đoàn 12 thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, yêu cầu kỹ thuật cao, áp lực về tiến độ như đường tuần tra biên giới, nhà máy thủy điện … Ialy, Thủy điện Hòa Bình, Cảng hàng không, sân bay quốc tế Phú Quốc. các dự án, đường cao tốc Bắc – Nam … Cùng với các lực lượng khác, đoàn viên thanh niên từ kỹ sư, cán bộ trẻ, cán bộ chuyên trách Từ bộ môn kỹ thuật đến lái xe máy đều nỗ lực nghiên cứu, học hỏi, nắm bắt nhanh các quy trình công nghệ mới, làm chủ khai thác có hiệu quả các trang thiết bị, phương tiện, máy móc hiện đại.

Ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đoàn viên trẻ đã có bước chuyển biến tích cực. Tỷ lệ cán bộ Đoàn 12 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm bình quân đạt 89,3%, đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm 85%, thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 83,7% …

Các cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận 1.256 công trình, 254 phần việc thanh niên, đóng mới 235 đầu máy, đầu máy thanh niên, tổ kỹ thuật kiểu mẫu, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, an toàn, tiết kiệm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, bảo vệ môi trường, chỉnh trang, tu bổ, làm đẹp doanh trại, nơi làm việc trên công trường được tổ chức thường xuyên, thiết thực, nâng cao đời sống tinh thần. cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên lần thứ XII trong 5 năm tới (2022-2027), Binh đoàn phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng. vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, chấp hành nghiêm chế độ làm việc, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu lao động, sản xuất kinh doanh …

Đại hội cũng đã phát động phong trào thi đua “3 tiên phong – 5 xung kích” nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Quân đội 12 có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm gắn bó với đơn vị, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, hăng hái. để học hỏi và cải thiện. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của đầu máy, đầu máy thanh niên và các tổ, nhóm kỹ thuật kiểu mẫu.

Phấn đấu hàng năm, mỗi cơ sở Đoàn có 1-2 sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nhiệm vụ lao động, sản xuất, 5 năm tới tuổi trẻ Binh đoàn có 2-3 công trình thanh niên tham gia đạt giải thưởng ” Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội ”.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Vũ Phúc Hậu, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 nhấn mạnh, thời gian qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Lữ đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính khóa. sinh hoạt chính trị tư tưởng gắn với các cuộc vận động, thi đua xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, rèn luyện kỷ luật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả thiết thực. có thật. Khơi dậy trong thanh niên tinh thần sáng tạo, nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tiến độ và chất lượng các công trình, dự án.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tá Vũ Phúc Hậu lưu ý, công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội phải thực hiện tốt hai khâu đột phá, trước hết là xung kích góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả. sản xuất kinh doanh của đơn vị, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Bên cạnh đó, cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn.

MAN HUNG

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.