Tính diện tích quy hoạnh S và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Rate this post

Hình hộp chữ nhật và hình lập phương là một trong những hình lăng trụ “đẹp”, có nhiều tính chất hoặc là là được ứng dụng thông thoáng trong môi trường sống thường ngày thường ngày.

Ví dụ ư?

Vâng! Hộp quà, thùng giấy, khối RUBIK, con xúc xắc, thùng CONTAINER, … là những hình hộp chữ nhật, hình lập phương thường gặp nhất.

Trong phạm vi ngắn gọn của trên đó mình sẽ trình diễn với những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi về định nghĩa, công thức tính diện tích quy hoạnh S xung quanh, diện tích quy hoạnh S toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương nhé.

I. phương pháp thức tính diện tích quy hoạnh S và thể tích của hình hộp chữ nhật

#một. Hình hộp chữ nhật là gì?

Định nghĩa: Hình hộp chữ nhật là một hình không khí có 6 mặt luôn là hình chữ nhật, có tám đỉnh và 12 cạnh. Ngoài ra, hai mặt của hình hộp chữ nhật tuy nhiên tuy nhiên với nhau được gọi là những mặt trái lập.

Như những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thử phương pháp thức thấy trên hình phía dưới: Hình hộp chữ nhật là hình có 6 mặt luôn là hình chữ nhật (hai mặt đáy và bốn mặt bên)

tinh-dien-tich-va-the-tich-cua-hinh-hop-chu-nhat-hinh-lap-phuong (1)
Hai mặt được tô sắc tố nâu là hai mặt đáy, bốn mặt không được tô sắc tố là bốn mặt bên

#2. Tính chất của hình hộp chữ nhật

  1. Hình chữ nhật sẽ dành được 12 cạnh, tám đỉnh và 6 mặt.
  2. Chu vi của hai mặt trái lập trong hình hộp chữ nhật trải qua nhau.
  3. những đường chéo có hai đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình hộp chữ nhật đồng quy tại một điểm.
  4. diện tích quy hoạnh S của hai mặt trái lập trong hình hộp chữ nhật là trải qua nhau.

#3. Công thức tính diện tích quy hoạnh S xung quanh hình hộp chữ nhật

diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình hộp chữ nhật sẽ trải qua tích của 2, tổng độ nhiều ngày hai cạnh đáy chiều tăng tăng tăng đột biến

Công thức: $S_{xq}=2.(a+b).h$

tinh-dien-tich-va-the-tich-cua-hinh-hop-chu-nhat-hinh-lap-phuong (2)

#bốn. Công thức tính diện tích quy hoạnh S toàn phần hình hộp chữ nhật

diện tích quy hoạnh S toàn phần của hình hộp chữ nhật sẽ trải qua tổng của diện tích quy hoạnh S xung quanh hai lần tích độ nhiều ngày hai cạnh đáy

Công thức: $S_{tp}=S_{xq}+2.a.b=2.(a+b).h+2.a.b$

#5. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích của hình hộp chữ nhật sẽ trải qua tích của độ nhiều ngày cạnh đáy thứ nhất, độ nhiều ngày cạnh đáy thứ hai chiều tăng tăng tăng đột biến

Công thức: $V=a.b.h$

Ví dụ một: so với hình hộp chữ nhật có độ nhiều ngày hai cạnh đáy là 30 cm, 20 cm và chiều tăng tăng tăng đột biến là 50 cm. Tính diện tích quy hoạnh S xung quanh, diện tích quy hoạnh S toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật trên.

Lời Giải:

$S_{xq}=2.(a+b).h=2.(30+20).50=5000~cm^2$

$S_{tq}=2.(a+b).h+2.a.b=2.(30+20).50+2.30.20=5000+1200=6200~cm^2$

$V=a.b.h=30.20.50=30000~cm^3$

Vậy diện tích quy hoạnh S xung quanh, diện tích quy hoạnh S toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật từng từng so với lần lượt là $5000~cm^2, 6200~cm^2, 30000~cm^3$

II. phương pháp thức tính diện tích quy hoạnh S và thể tích của hình lập phương

#một. Hình lập phương là gì?

Định nghĩa: Hình lập phương là một khối đa diện luôn, có 6 mặt luôn là hình vuông vắn, có 12 cạnh trải qua nhau, tám đỉnh, cứ 3 cạnh gặp nhau tại một đỉnh, có bốn đường chéo ngắt nhau tại một điểm. 

Như những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thử phương pháp thức thấy trên hình phía dưới: Hình lập phương là hình có 6 mặt luôn là hình vuông vắn

tinh-dien-tich-va-the-tich-cua-hinh-hop-chu-nhat-hinh-lap-phuong (3)

#2. Tính chất của hình lập phương

  • Hình lập phương có 6 mặt phẳng đối xứng trải qua nhau
  • Hình lập phương có 12 cạnh trải qua nhau
  • Đường chéo của những mặt bên luôn trải qua nhau
  • Đường chéo hình khối lập phương trải qua nhau

#3. Công thức tính diện tích quy hoạnh S xung quanh hình lập phương

diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình lập phương sẽ trải qua tích của bốn, bình phương độ nhiều ngày một cạnh

Công thức: $S_{xq}=bốn.a^2$

tinh-dien-tich-va-the-tich-cua-hinh-hop-chu-nhat-hinh-lap-phuong (4)

#3. Công thức tính diện tích quy hoạnh S toàn phần hình lập phương

diện tích quy hoạnh S toàn phần của hình lập phương sẽ trải qua tích của sáu, bình phương độ nhiều ngày một cạnh

Công thức: $S_{tp}=S_{xq}+2.a^2=6.a^2$

#bốn. phương pháp thức tính thể tích hình lập phương

Thể tích của hình lập phương sẽ trải qua lập phương độ nhiều ngày một cạnh

Công thức: $V=a^3$

Ví dụ 2: Trong giờ học môn Kĩ thuật An từng từng triển khai một con xúc xắc hình lập phương có những kích thước như Hình một từ một tấm bìa như Hình 2. Tính diện tích quy hoạnh S tấm bìa và thể tích con xúc xắc.

tinh-dien-tich-va-the-tich-cua-hinh-hop-chu-nhat-hinh-lap-phuong (5)

Lời Giải:

Vì diện tích quy hoạnh S của tấm bìa đó là diện tích quy hoạnh S toàn phần của con xúc sắc nên nó sẽ tiến hành tính theo công thức $S_{tp}=6.a^2=6.2^2=24~cm^2$

Vì con xúc xắc là một hình lập phương nên thể tích của nó sẽ tiến hành tính theo công thức $V=a^3=2^3=tám~cm^3$

Vậy diện tích quy hoạnh S của tấm bìa và thể tích của con xúc xắc lần lượt là $24~cm^2, tám~cm^3$

xem: trong lúc trải một hình lập phương bất kỳ lên mặt phẳng tổng thể toàn bộ chúng ta luôn thu được một hình có hình dạng như Hình ii

III. Lời kết

Vâng, như vậy qua qua trên đó những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi từng từng rõ được phương pháp thức tính diện tích quy hoạnh S xung quanh, diện tích quy hoạnh S toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương rồi nhé.

tổng thể toàn bộ chúng ta từng từng rõ được hình vuông vắn là trường hợp quan trọng của hình chữ nhật (hình chữ nhật có hai cạnh thường xuyên trải qua nhau là hình vuông vắn)

Một phương pháp thức hiểu trọn vẹn tương tự động hóa, hình lập phương là một trường hợp quan trọng của hình hộp chữ nhật.

Như vậy tổng thể toàn bộ chúng ta thử phương pháp thức vận dụng công thức tính diện tích quy hoạnh S xung quanh, diện tích quy hoạnh S toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật để tính diện tích quy hoạnh S xung quanh, diện tích quy hoạnh S toàn phần và thể tích của hình lập phương.

Việc triển khai trên trợ giúp tổng thể toàn bộ chúng ta rèn luyện tài năng Toán học, đồng thời không hãy thuộc lòng một phương pháp thức máy móc quá nhiều công thức.

kỳ vọng trên này sẽ hữu ích với những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi. Xin Chào thân ái và hẹn hội ngộ những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi trong những nội dung bài viết tiếp theo !

theo dõi thêm:

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

nội dung bài viết đạt: 5/5 sao – (Có một lượt nhận định và định hình)

Note: trên đó hữu ích với những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi chứ? tránh quên nhận định và định hình nội dung bài viết, like và san sẻ so với những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi bè và người thân trong gia đình của những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi nhé !

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.