Tìm giải pháp khai thác và phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc sản, OCOP Hà Tĩnh

Rate this post

Sở hữu trí tuệ trong xây dựng và phát triển sản phẩm là vấn đề cốt lõi, quan trọng nhằm đưa thương hiệu sản phẩm OCOP Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Chiều 26/5, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh chủ trì tổ chức tọa đàm về thực trạng và giải pháp bảo hộ, khai thác và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của địa phương.

Tham gia tọa đàm có các chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, OCOP và đại diện một số cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Tìm giải pháp khai thác và phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc sản, OCOP Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – chuyên viên Cục Sở hữu trí tuệ: Cần xác định nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm là trung tâm để xây dựng các chính sách hỗ trợ nhằm xây dựng chiến lược và thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản trí tuệ của cộng đồng.

Sau hơn 3 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Hà Tĩnh bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Các sản phẩm sau khi tham gia chương trình OCOP đã có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng, bao bì, nhận diện thương hiệu, …

Một số sản phẩm đã bước đầu khẳng định được thương hiệu và được người tiêu dùng tin tưởng. Nhiều thương hiệu sản phẩm nhận được sự tín nhiệm của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Hiện đã có 4 sản phẩm (bánh đa mè Nguyên Lam, rau câu Mai Dung, bánh ram Anh Thư, bánh ram Nam Chi) đã được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc … Nhiều cơ sở OCOP đã mạnh dạn đầu tư trang web. thiết bị, máy móc hiện đại, các giải pháp khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Tìm giải pháp khai thác và phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc sản, OCOP Hà Tĩnh

Ông Trần Mạnh Hùng – Trưởng phòng Quản lý Chất lượng và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ: Cần thực hiện và khai thác tốt thương hiệu cộng đồng được cấp phép sử dụng quyền gắn với sản phẩm OCOP của các đơn vị sản xuất kinh doanh để nâng cao sức cạnh tranh và giá trị cho sản phẩm.

Tuy nhiên, nhìn chung, việc tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ gắn với sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được quan tâm và phát triển trong bối cảnh xu thế của xã hội. nhập kinh tế của tỉnh.

Vì vậy, việc triển khai một cách có hệ thống và đồng bộ các hoạt động phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Điều này nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, gia tăng chuỗi giá trị hàng hóa, góp phần mang lại lợi ích cho người sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; đảm bảo chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Hà Tĩnh

Tìm giải pháp khai thác và phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc sản, OCOP Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Hữu Đức – Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Tĩnh: Cần tăng cường công tác quản lý và có biện pháp xử lý các hành vi vi phạm sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu các sản phẩm OCOP.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số chủ đề như: Quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận dấu hiệu xuất xứ địa lý – tiếp cận từ phương pháp vòng tròn đảm bảo chất lượng; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác thương hiệu cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP; vai trò của tài sản trí tuệ đối với việc phát triển các sản phẩm OCOP của tỉnh Hà Tĩnh và các giải pháp trong tương lai.

Đồng thời, đại diện lãnh đạo các địa phương cũng chia sẻ một số kết quả, kinh nghiệm trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của địa phương gắn với phát triển sản phẩm OCOP.

Tìm giải pháp khai thác và phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc sản, OCOP Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Huy Trọng: Việc triển khai có hệ thống và đồng bộ các hoạt động phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, gia tăng chuỗi giá trị hàng hóa, góp phần mang lại lợi ích cho người sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Đảm bảo chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Hà Tĩnh là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Tọa đàm khẳng định, sở hữu trí tuệ trong xây dựng và phát triển sản phẩm là vấn đề quan trọng, cốt lõi, quyết định thương hiệu và khả năng vươn xa của sản phẩm. Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của các cơ sở sản xuất trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ; hướng dẫn các cơ sở OCOP sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu cho đặc sản Hà Tĩnh;

Tiếp tục xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc trưng của vùng để từng bước xây dựng thương hiệu OCOP quy mô lớn; tăng cường quản lý, có biện pháp xử lý các vi phạm về sở hữu công nghiệp, nhãn sản phẩm OCOP …

Dương Chiến

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.