thay đổi thế đổi font chữ mặc định trong Windows 10

Rate this post

Font chữ Segoe UI được microsoft chọn tiến hành font chữ mặc định trên Windows 10, nếu những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi không thích nó hoặc cảm thấy nó từng quá nhàm chán muốn thay đổi thế đổi phong phương thức new lạ. những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thử sử dụng theo dõi hướng dẫn này blogthuthuat.vn sẽ hướng dẫn phương thức để thay đổi thế đổi phông chữ khối khối mạng lưới hệ thống mặc định trên máy tính của những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi.

Thay đổi font chữ mặc định trong Windows 10

Hướng dẫn thay đổi thế đổi font mặc định trong Windows 10

một) Click vào nút Start gõ từ khóa Fonts chọn Fonts từ tình trạng

Thay đổi font chữ mặc định trong Windows 10

2) Chọn một Font có sẵn trong này mà những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thích. Lưu ý lấy tên đúng của phông chữ những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi muốn sử dụng (ví dụ: Arial, Courier New, Verdana, Tahoma, v.v …).

Thay đổi font chữ mặc định trong Windows 10

3) sau thời gian từng mang tên Font chữ mà những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thích rồi. sử dụng Notepad trải qua phương thức trỏ chuột tới StartNotepad và chọn Notepad từ tình trạng

Thay đổi font chữ mặc định trong Windows 10

bốn) Sao chép và dán khúc mã sau vào Notepad

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFonts]
“Segoe UI (TrueType)”=””
“Segoe UI (TrueType)”=””
“Segoe UI Black (TrueType)”=””
“Segoe UI Black Italic (TrueType)”=””
“Segoe UI Bold (TrueType)”=””
“Segoe UI Bold Italic (TrueType)”=””
“Segoe UI Historic (TrueType)”=””
“Segoe UI Italic (TrueType)”=””
“Segoe UI Light (TrueType)”=””
“Segoe UI Light Italic (TrueType)”=””
“Segoe UI Semibold (TrueType)”=””
“Segoe UI Semibold Italic (TrueType)”=””
“Segoe UI Semilight (TrueType)”=””
“Segoe UI Semilight Italic (TrueType)”=””

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFontSubstitutes]
“Segoe UI”=”Arial

Trong số đó dòng sau cuối: “Segoe UI”=”Arial” (Arial là tên gọi font mà những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi muốn đổi) thay đổi thế thay tên font mà những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thích

5) Chọn File > Save As…

Thay đổi font chữ mặc định trong Windows 10

6)  Trong hành lang cửa số Save As, thay đổi thế đổi:

  • Save as type thành All Files
  • File name: ten-bat-ky.reg (Lưu ý phải có đuôi .reg)

Thay đổi font chữ mặc định trong Windows 10

7) Click đúp file .reg vừa tạo chọn Yes -> OK lúc được hỏi

Thay đổi font chữ mặc định trong Windows 10

tám) Khởi động lại máy tính để những thay đổi thế đổi có hiệu lực thực thi. Trong trường hợp những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi muốn quay trở lại font Windows mặc định, chỉ phải sử dụng Notepad mở tập tin reg vừa rồi và thay đổi thế đổi dòng sau cuối thành: 

“Segoe UI”=-

Lưu lại và click Click đúp file .reg vừa tạo chọn Yes -> OK lúc được hỏi để phục hổi về font mặc định

tóm lại

Việc đổi font sẽ trợ giúp những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi cảm thấy đỡ nhàm chán với font mặc định của Microsoft. Nhưng cũng lưu ý những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi nhớ không chọn một phông chữ điên rồ, ví như Webdings hoặc Wingdings, đó là những hình tượng và chúng thử sử dụng gây ra những yếu tố trên khối khối mạng lưới hệ thống của những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi. mong rằng những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thành công xuất sắc!

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.