test độ chai của sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc máy máy Macbook máy Macbook máy Macbook máy tính Macbook Macbook máy máy tính máy tính máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính xách tay tránh việc ứng dụng

Rate this post

Chai sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc máy máy Macbook máy Macbook máy Macbook máy tính Macbook Macbook máy máy tính máy tính máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính xách tay là tình trạng phổ thông rất thường gặp lúc sử dụng và là một mối lo ngại nhiều nhất so với những người tiêu dùng máy tính xách tay. Trên thị trường lúc bấy giờ có thật nhiều ứng dụng tương hỗ những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu test độ chai sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc máy máy Macbook máy Macbook máy Macbook máy tính Macbook Macbook máy máy tính máy tính máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính như: HWMonitor, BatteryBar, BatteryCare…Nhưng nếu những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu không thích cài ứng dụng bên thứ 3 thì thủ thuật sau của blogthuthuat.vn sẽ trợ giúp những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu test độ chai của sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc máy máy Macbook máy Macbook máy Macbook máy tính Macbook Macbook máy máy tính máy tính máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính xách tay mà chẳng nên ứng dụng triển khai gì dành với nặng máy.

Kiểm tra độ chai của PIN laptop không cần phần mềm

phương thức test độ chai của sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc máy máy Macbook máy Macbook máy Macbook máy tính Macbook Macbook máy máy tính máy tính máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính xách tay

một) Vào Startcmd chuột phải Command Prompt chọn sử dụng được trải qua Run As dministrator

Kiểm tra độ chai của PIN laptop không cần phần mềm

2) Nhập lệnh sau vào:

powercfg -energy

Kiểm tra độ chai của PIN laptop không cần phần mềm

3) Đợi khoảng chừng 60s để windows tiến hành test sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc máy máy Macbook máy Macbook máy Macbook máy tính Macbook Macbook máy máy tính máy tính máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính, tiếp đó những tin tức đủ được viết vào file energy-report.html

Kiểm tra độ chai của PIN laptop không cần phần mềm

bốn) Mở một trình duyệt bất kỳ nhập đường dẫn trên: C:WINDOWSsystem32energy-report.html và di chuột tới Enter

Có thật nhiều tin tức về máy tính của những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu. Trong số đó những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu nên làm nên theo dõi phần Battery: Battery Information để xem tin tức về sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc máy máy Macbook máy Macbook máy Macbook máy tính Macbook Macbook máy máy tính máy tính máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính

Kiểm tra độ chai của PIN laptop không cần phần mềm

Để xác lập được độ chai của sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc máy máy Macbook máy Macbook máy Macbook máy tính Macbook Macbook máy máy tính máy tính máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính chung ta sẽ xem 2 thông số kỹ thuật:

  • Design Capacity
  • Last Full Charge

Design Capacity: dung tích thiết kế của sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc máy máy Macbook máy Macbook máy Macbook máy tính Macbook Macbook máy máy tính máy tính máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính
Last Full Charge: dung tích lần sạc đầy sau cùng

5) vận dụng công thức này để tính độ chai của sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc máy máy Macbook máy Macbook máy Macbook máy tính Macbook Macbook máy máy tính máy tính máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính:

Độ chai sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc máy máy Macbook máy Macbook máy Macbook máy tính Macbook Macbook máy máy tính máy tính máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính = 100 – (Last Full Charge/Design Capacity) * 100

VD: Trong hình ảnh của tớ

  • Design Capacity: 48000
  • Last Full Charge: 34470

Độ chai sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc máy máy Macbook máy Macbook máy Macbook máy tính Macbook Macbook máy máy tính máy tính máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy mình  = 100 – (34470/48000) * 100

tình trạng chai sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc máy máy Macbook máy Macbook máy Macbook máy tính Macbook Macbook máy máy tính máy tính máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính: 28.1875%

tóm lại

Trên đó là thủ thuật nhỏ trợ giúp những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu test độ chai sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc máy máy Macbook máy Macbook máy Macbook máy tính Macbook Macbook máy máy tính máy tính máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính của siêu phẩm tính xách tay của tớ mà tránh việc sử dụng tới ứng dụng bên thứ 3. vẫn vẫn nếu những những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu sử dụng những ứng dụng test độ chai của sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc máy máy Macbook máy Macbook máy Macbook máy tính Macbook Macbook máy máy tính máy tính máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính máy tính máy máy tính máy máy tính máy tính chuyên nghiệp thì nó cũng tùy thuộc vào thông số kỹ thuật này để mang ra tình trạng. mong ước những những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu thành công xuất sắc!

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.