tăng cấp lên trình quản trị và vận hành tìm tiền trên Facebook Audience Network

Rate this post

Để thay thế đổi thế so với phần thống kê tốt của trình tìm tiền với Facebook Audience Network trên website Facebook for Developers. những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng thử phương thức tăng cấp lên trình quản trị và vận hành tìm tiền từ riêng tư thành doanh nghiệp trên Facebook Business.

Trình quản trị và vận hành tìm tiền trên Facebook Business là một nền tảng trong Trình quản trị và vận hành doanh nghiệp sử dụng để theo dõi, quản trị và vận hành giản dị và thống kê đủ hơn về tốt, hoặc thu nhập của những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi trên Facebook Audience Network.

Yêu cầu trước trong những khi tăng cấp trình quản trị và vận hành tìm tiền

  • những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi tài tích điện trong trình quản trị và vận hành doanh nghiệp Facebook Business (sử dụng thử phương thức ĐK Trình quản trị và vận hành doanh nghiệp trong quy trình tăng cấp trình quản trị và vận hành tìm tiền).
  • những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi phải có vai trò là quản trị viên trong tài lượng Trình quản trị và vận hành doanh doanh nghiệp Facebook Business.
  • Có vai trò là quản trị viên so với ứng dụng trong website Facebook for Developers.

tăng cấp lên Trình quản trị và vận hành tìm tiền so với ứng dụng

Hãy truy vấn vào địa chỉ với sau để tiến hành tăng cấp lên trình quản trị và vận hành tìm tiền new trên Facebook Audience Network so với ứng dụng của những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi tại: https://business.facebook.com/pub/upgrade

Bước một: Chọn ứng dụng những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi muốn chuyển sang Trình quản trị và vận hành tìm tiền

Bước trước không vẫn nên lựa chọn ứng dụng mà những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi muốn tăng cấp từ trình quản trị và vận hành riêng tư lên trình quản trị và vận hành tìm tiền, trải qua trình quản trị và vận hành doanh nghiệp Facebook (những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng thử phương thức chọn một hoặc nhiều ứng dụng thử sử dụng tăng cấp).

Chọn ứng dụng nâng cấp trình quản lý kiếm tiền Facebook

Hãy tích chọn vào ứng dụng mà những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi muốn tăng cấp lên trình quản trị và vận hành tìm tiền doanh nghiệp trên Facebook. tiếp theo nhấn vào Tiếp để trong những khi quy trình tăng cấp.

Nếu những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi không nhìn thấy ứng dụng và website mình yêu thích tăng cấp lên trình quản trị và vận hành tìm tiền, hãy click vào > Không nhìn thấy ứng dụng và website của tớ? để xem list những ứng dụng và website thứ hai nơi những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi có vai trò là quản trị viên.

Bước 2: Chọn hoặc tạo tài lượng quản trị và vận hành doanh nghiệp trên Facebook

Tại đó những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi nên phải có Trình quản trị và vận hành doanh nghiệp để trong những khi tăng cấp, nếu từng từng từng từng có sẵn một doanh nghiệp những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi hãy nhấn vào nút Chọn để chỉ định vào trình quản trị và vận hành doanh nghiệp đó.

tại đó tôi có một doanh nghiệp sẵn từng từng từng từng tạo trước là Tiến Tân Company, nhưng tôi không thích chọn trình quản trị và vận hành doanh nghiệp này để quản trị và vận hành ứng dụng tôi thử sử dụng tăng cấp. Nên tôi sẽ tạo một trình quản trị và vận hành doanh nghiệp new, trải qua phương thức nhấn vào nút Tạo + sẽ xuất hiện một Popup để những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi nhập tin tức về trình quản trị và vận hành doanh nghiệp new:

Tạo tài khoản trình quản lý doanh nghiệp facebook

Để tạo tài lượng trình quản trị và vận hành doanh nghiệp new, trong những khi Popup hiện ra những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi hãy nhập Tên doanh nghiệp (lưu ý là tên gọi của doanh nghiệp không gồm có những ký tự động hóa quan trọng) và tiếp theo nhấn Tiếp tục:

Tạo doanh nghiệp trên facebook

Tiếp theo thử sử dụng tạo trang riêng tư so với doanh nghiệp new của những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi trên Facebook, hãy nhập Họ tên của những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõiE-Mail doanh nghiệp tiếp theo nhấn Hoàn tất.

Tạo trang cá nhân doanh nghiệp trên facebook

Bước 3: Tạo tài sản và nhóm những ứng dụng vào tài sản trên facebook

sau thời khắc tạo trang riêng tư so với doanh nghiệp những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi phải tạo tài sản so với doanh nghiệp, trong khối tài sản này sẽ chứa những ứng dụng mà những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sẽ quản trị và vận hành trình dài tìm tiền (những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng thử phương thức thêm hoặc xóa những ứng dụng tại tài sản của những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sau này tùy thuộc ý).

Hãy nhấn vào Tạo tài sản của tôi để tiếp tục:

Thêm nhóm ứng dụng và trang web vào tài sản facebook

Facebook sẽ tự động hóa động nhóm những ứng dụng và website mà những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi từng từng từng từng tích chọn tại “Bước một” vào tài sản new của những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi trên trình quản trị và vận hành doanh nghiệp new tạo này. Hãy nhấn vào Tiếp  để tiếp tục quy trình tăng cấp lên trình quản trị và vận hành tìm tiền Facebook Audience Network:

Tạo tài sản facebook business

Bước bốn: Thêm người cùng quản trị Facebook Business với những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi

Facebook sẽ tìm ra những thành viên quản trị ứng dụng của những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thử sử dụng tăng cấp, hoặc những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi có thêm người thứ hai vào tăng cấp trình quản trị và vận hành doanh nghiệp sau thời khắc tạo xong.

tiếp theo hãy nhấn vào Kết thúc để triển khai xong quy trình tăng cấp lên trình quản trị và vận hành tìm tiền trên Facebook Audience Network.

Hoàn thành nâng cấp lên trình quản lý kiếm tiền facebook

Trang thống kê trên Trình quản trị và vận hành tìm tiền Facebook Audience Network

những thông số kỹ thuật thống kê và ý nghĩa những số lượng trên trình quản trị và vận hành tìm tiền Facebook Business:

  • tỷ trọng triển khai: tỷ trọng người tiêu dùng triển khai click xem quảng cáo (tính trải qua %).
  • Số lần hiển thị: Là số lần hiển thị quảng cáo người tiêu dùng từng từng từng từng xem (lần).
  • CRT: tỷ trọng nhấp chuột vào quảng cáo (%)
  • eCPM: lợi nhuận trên từng 1000 lần hiển thị quảng cáo tới người tiêu dùng ($).
  • lợi nhuận ước tính: Là số tiền mà những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi tìm ra ($)

những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng thử phương thức tùy thuộc chọn thống kê theo thời hạn: 24 giờ qua, 7 ngày qua, 14 ngày qua, 28 ngày qua, hoặc tùy thuộc chỉnh theo ý muốn.

Ngoài ra những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng thử phương thức xem và tạo: Tài sản, không khí quảng cáo, vùng vị trí quảng cáo ngay phía dưới bảng thống kê này:

Bảng thống kê hiệu quả kiếm tiền trên facebook audience network

Từ Lúc bấy giờ từng lần truy vấn Facebook Audience Network trên website Facebook for Developers cũ, sẽ sở hữu thông xuất hiện những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi Click vào Trình quản trị và vận hành tìm tiền để chuyển sang trình quản trị và vận hành tìm tiền trên Facebook:

Truy cập trình quản lý kiếm tiền trên facebook audience network

sau thời khắc thiết lập triển khai xong, những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng thử phương thức truy vấn Trình quản trị và vận hành tìm tiền trải qua Trình quản trị và vận hành doanh nghiệp Facebook.

Xóa tháo ứng dụng khỏi Trình quản trị và vận hành tìm tiền

Để xóa ứng dụng khỏi trình quản trị và vận hành tìm tiền trên Facebook Business (tức là trở lại trình quản trị và vận hành Audience Network trên website Facebook for Developers như kèm theo) những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi hãy vào phần: “tăng cấp so với doanh nghiệp”Trình quản lý doanh nghiệp Facebook Business

tiếp theo chọn tab “Người và tài sản” >> “Ứng dụng”, tại đó nên lựa chọn ứng dụng thử sử dụng xóa tháo, tiếp theo nhấn Xóa tại góc trên bên phải để loại tháo ứng dụng khỏi trình quản trị và vận hành tìm tiền trên Facebook Business:

gỡ bỏ ứng dụng khỏi trình quản lý kiếm tiền facebook audience network

Facebook sẽ hỏi những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi có đảm bảo muốn xóa ứng dụng khỏi trình quản trị và vận hành trên Facebook Business. Hãy nhấn vào Xóa ứng dụng để tiếp tục.

Xóa ứng dụng trong trình quản lý doanh nghiệp facebook

ở đầu cuối hãy nhấn OK để xóa ứng dụng mà những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi chọn khỏi trình quản trị và vận hành tìm tiền doanh nghiệp của những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi.

Hoàn thành xóa ứng dụng khỏi business facebook

Tóm lại

tăng cấp lên trình quản trị và vận hành tìm tiền new trên Facebook Business sẽ trợ giúp những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thống kê và quản trị và vận hành tìm tiền với instant articles giản dị, đủ hơn. Ngoài ra Facebook Business vẫn tích hợp nhiều công cụ trình quản trị và vận hành quảng cáo để những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi quản trị và vận hành Fanpage của những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi trên Facebook đủ, không riêng gì có vậy mọi update new nhất Facebook sẽ vận dụng và phân phối lên đó trước không vẫn.

Trên đó Tiến Tân Blog từng từng từng từng hướng dẫn những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi phương thức tăng cấp và hạ cấp trình quản trị và vận hành tìm tiền trên Facebook Audience Netwwork. Nếu gặp trở ngại trong lúc triển khai vui lòng comment ngay dưới vừa rồi, mình sẽ tương hỗ những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi ngay trong những khi sử dụng thử phương thức.

ước muốn những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thành công xuất sắc!

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.