Tại sao những Electron không xẩy ra hút vào hạt nhân nguyên tử?

Rate this post

Như những những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu luôn từng từng rõ được, trong một nguyên tử thì có những Electron (mang trong mình trong mình trong mình trong mình dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng tích âm) luôn luôn quay xung quanh hạt nhân. Trong hạt nhân thì có những Proton (mang trong mình trong mình trong mình trong mình dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng tích dương) và Neutron (không mang trong mình trong mình trong mình trong mình dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng tích).

Vậy những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu từng từng lúc nào tự động hóa đưa ra vướng mắc là tại sao mà những Electron lại không xẩy ra hút vào những hạt nhân nguyên tử hoặc là không? Trong lúc chúng mang trong mình trong mình trong mình trong mình dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng tích trái dấu mà ta?

Vâng, những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu thử sử dụng đưa ra vướng mắc này với giáo viên cơ vật lý, tuy nhiên trong vừa rồi toàn bộ chúng ta sẽ tự động hóa đi tìm câu vấn đáp xem sao nhé !

#một. Nguyên tử tiến hành việc ra sao?

lúc vẫn vẫn đi học thời cấp 2 toàn bộ chúng ta được dạy rằng: những Electron quay xung quanh hạt nhân tương tự những hành tinh quay xung quanh mặt trời vậy.

Tuy nhiên nó lại là một phương thức ví von từng từng tương đối lỗi thời, không vẫn vẫn đúng với cơ vật lý lượng tử tiến bộ nữa. Và cũng bởi không tồn tại ai lý giải vì sao nó lại như vậy nên lý thuyết đó từng từng được toàn bộ chúng ta đồng ý như một lẽ tất yếu về phương thức tiến hành việc của vật chất.

Vậy nên thời gian này, toàn bộ chúng ta hãy cùng “tiến hành new” lại tâm lý về phương thức tiến hành việc của nguyên tử nhé !

tai-sao-cac-electron-khong-bi-hut-vao-trong-hat-nhan-nguyen-tu

Vào năm 1920, nhà cơ vật lý Niels Bohr từng từng nỗ lực lý giải tại sao những Electron cứ quay mãi xung quanh hạt nhân mà không xẩy ra không vẫn vẫn tích điện.

vướng mắc này thực sự trở nên hóc búa vào thời gian lúc đó vì người ta luôn so với rằng, những Electron tương tự những hành tinh quay xung quanh mặt trời. Mãi tới năm 1927, lúc Werner Heisenberg so với ra dòng nguyên tắc bất định thì mọi việc new trở nên sáng tỏ hơn.

Từ đó, Electron không vẫn vẫn được nhìn nhận như một hạt cơ vật lý mà nó trở thành một đối tượng người tiêu dùng lượng tử không tồn tại vùng vị trí và vận tốc xác lập lúc vận động xung quanh hạt nhân nữa, nó được miêu tả dưới hình dạng một đám mây xác suất, tức là người ta không thể rõ được được vùng vị trí và quỹ đạo của những Electron trong thuở nào gian nhất định.

thay đổi đổi vào đó, họ thử sử dụng tính được xác suất bao nhiêu Phần Trăm nó sẽ xuất hiện tại đâu trong thuở nào gian. lúc Electron tiến hành việc trong nguyên tử, những nguyên tử này được nhìn nhận như một hệ khép kín và tại trong một hệ khép kín thì tích điện luôn luôn được bảo toàn.

Ví dụ:

lúc một hạt Proton được hình thành trong không khí, ngay luôn nó sẽ bắt lấy một dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng từ trái dấu từ vạn vật thiên nhiên môi trường xung quanh phía ngoài. lúc bị hút vào, dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng từ này ngay luôn tiến hành việc tương tự một đám mây mù xung quanh Proton đó và chỉ thử sử dụng được xem toán trải qua hàm xác suất.

việc này tức là những Electron sẽ vừa là hạt vừa là sóng. Từ thời khắc nguyên tử hình thành, những Electron từng từng vận động xung quanh hạt nhân tương tự một làn sóng và sóng thì không lúc nào ngừng lại !

#2. Tại sao những Electron không xẩy ra hút vào trong hạt nhân nguyên tử?

trở lại với vướng mắc chính của toàn bộ chúng ta ngày thời gian ngày hôm nay!

Đám mây Electron sau thời gian được tạo ra sẽ tương tác với Proton trải qua lực dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng tử trái dấu và mẫu chất của lực này đó là yếu tố trao đổi liên tục trong số những Photon với nhau.

Nếu khoảng tầm phương thức giữa đám mây dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng tử và hạt Proton luôn không đổi, tức là nguyên tử đang tiến hành việc ổn định.

Trong trường hợp tích điện của nguyên tử thay đổi đổi đổi, ví như nguyên tử đó nhận thêm một photon từ vạn vật thiên nhiên môi trường xung quanh phía ngoài thì lúc đó khoảng tầm phương thức giữa đám mây và Proton phía trong sẽ xa hơn và thể tích của đám mây xung quanh nguyên tử cũng tăng thêm.

lúc tại thể tích to nhiều hơn, động năng của đám mây hạ xuống, thay đổi đổi vào đó thế đang lại tăng thêm, so với tới lúc mức tích điện hạ xuống, đám mây này sẽ trở lại thể tích đi kèm theo và một hạt Photon sẽ bị bắn ra ngoài.

Như vậy ta thử sử dụng thấy, đám mây thử sử dụng tích càng nhỏ, động năng của Electron càng quá tăng tăng dần và để bảo toàn tích điện thế năng của nguyên tử sẽ hạ xuống.

vì đó “động năng đó là rào ngăn trở không so với những Electron bị hút vào hạt nhân nguyên tử“ và trái lại lúc thể tích đám mây tăng thêm, thế năng của nguyên tử cũng tăng thêm, thời gian này nó trở thành tích điện nhả giữ chân những Electron không xẩy ra bay ra ngoài nguyên tử!

Nếu những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu nào không hiểu biết nhiều thế năng tiến hành việc ra sao thì nên tưởng tượng tới một vận động viên cử tạ nhé, thế năng sẽ tăng thêm lúc khoảng tầm phương thức giữa hai vật tăng thêm.

Như vậy, một chiếc tạ lúc được nhấc lên khỏi mặt đất, thế năng của nó lúc tăng thêm, đó là nguyên nhân tại sao tuy nhiên trọng lượng của tạ luôn không đổi, nhưng lúc nhất lên quá tăng tăng dần thì sẽ càng khó!

so với một nguyên tử cũng vậy, những Electron sẽ không còn xẩy ra hút vào hoặc bay ra đi khỏi hạt nhân nguyên tử trừ một số trong những trường hợp quan trọng. ví như nguyên tử này phân rã thành nguyên tử tiếp theo, lúc đó những Electron sẽ bị hút vào hạt nhân nguyên tử, nguyên nhân là vì thời gian này hạt nhân bị dư thừa Proton.

Hạt Proton dư thừa này sẽ hút electron vào tạo thành hạt Nơtron. lúc được sinh ra khối lượng của một hạt Nơtron sẽ nặng hơn tổng khối lượng của Proton và Electron cộng lại. Vì vậy nếu muốn quy trình này xẩy ra những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu phải bù đắp thêm tích điện và khối lượng so với nó.

Như vậy ta thử sử dụng Tóm lại được là những Electron không xoay xung quanh hạt nhân tương tự những hành tinh quay xung quanh mặt trời, mà nó tiến hành việc tương tự một đám mây xác suất.

lúc thể tích đám mây càng lớn thì xác suất tìm thấy một hạt càng nhỏ, nhưng không lúc nào trải qua 0, vẫn vẫn lúc thể tích hạ xuống thì xác suất tìm thấy một hạt càng quá tăng tăng dần, nhưng không lúc nào trải qua 100%

Okay, kỳ vọng là câu vấn đáp trong vừa rồi sẽ hữu ích với những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu !

tìm hiểu thêm:

CTV: Nguyễn Trường Thành – Blogchiasekienthuc.com
tìm hiểu thêm: Thư viện thiên văn

nội dung bài viết đạt: 5/5 sao – (Có một lượt nhận định)

Note: vừa rồi hữu ích với những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu chứ? tránh quên nhận định nội dung bài viết, like và sẻ chia so với những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu bè và người thân trong gia đình của những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu nhé !

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.