Sửa lỗi ứng dụng hiện lên thiếu Net Framework 3.5

Rate this post

Trong trường hợp những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm hoàn thiện, tiến hành việc ứng dụng hoặc trò chơi nào này mà nhận được thông hiện lên lỗi yêu cầu khối khối mạng lưới hệ thống phải có .Net Framework 3.5: “An app on your pc needs the following windows feature .net framework 3.5“. Với những phiên dòng windows 7 trở xuống, những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm phải hoàn thiện, vẫn trên Windows 10 thì từng từng từng từng từng được tích hợp sẵn, những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm chỉ phải kích hoạt Net Framework 3.5 có sẵn mà thôi. tiếp đó blogthuthuat.vn sẽ hướng dẫn những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm phương pháp kích hoạt.

Nhận được thông hiện lên lỗi lúc hoàn thiện hoặc mở ứng dụng như hình:

Sửa lỗi ứng dụng báo thiếu Net Framework 3.5

phương pháp kích hoạt Net Framework 3.5

Bước một: Vào Start gõ từ khóa Windows features click chọn Turn Windows features on or off từ tình trạng

Sửa lỗi ứng dụng báo thiếu Net Framework 3.5

Bước 2: Tích đủ toàn bộ phần .NET Framework 3.5 như phía dưới rồi click OK.

Sửa lỗi ứng dụng báo thiếu Net Framework 3.5

Bước 3: Chọn tải về files from Windows Update và chờ quy trình hoàn thiện triển khai xong

Sửa lỗi ứng dụng báo thiếu Net Framework 3.5

Trường hợp những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm vẫn nhận hiện lên lỗi Error code: 0x800F081F như hình dưới thì thử sử dụng tại những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm từng từng từng từng từng tắt trình update Windows.

Sửa lỗi ứng dụng báo thiếu Net Framework 3.5

tiến hành bật lại update Windows trải qua phương pháp sau:

một) Click vào start gõ từ khóa tìm tìm tìm tìm Service và chọn tình trạng Service

Sửa lỗi ứng dụng báo thiếu Net Framework 3.5

2) Tại bảng bên phải tìm và click đúp vào Windows Update

Sửa lỗi ứng dụng báo thiếu Net Framework 3.5

3) Trong trình đơn Startup type chọn Automatic và nhấn Apply  OK để lưu lại 

Sửa lỗi ứng dụng báo thiếu Net Framework 3.5

bốn) Giờ thì thử kích hoạt Net Framework 3.5 như hướng dẫn tại đầu xem vẫn lỗi nữa không. vẫn so với Windows Update những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm thử sử dụng bật hoặc tắt nó đi sau số thời hạn bật xong .Net 3.5

tóm lại

đó là lỗi phổ thông và thường phát hiện trong quy trình sử dụng máy tính Windows. thử sử dụng sẽ trở ngại và kinh ngạc nếu những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm lần đầu gặp lỗi, nhưng qua trên đó kỳ vọng những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm sẽ tiến hành chủ được nó. Giải pháp trên có trợ giúp những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm xử lý và xử lý được yếu tố không? Nếu những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm có phương pháp xử lý tốt hơn hãy sẻ chia với mình và những những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm khác nữa cùng rõ được trải qua phương pháp để lại phản hồi tại dưới. kỳ vọng những những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm thành công xuất sắc!

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.