Sẽ có nhiều cơ chế đặc thù cho đường vành đai 3 TP.

Rate this post

Trên cơ sở thảo luận tổ của các đại biểu Quốc hội ngày 6/6 và tại hội trường ngày 10/6, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về năm đề án. Dự án giao thông dự kiến ​​sẽ được Quốc hội xem xét và thông qua vào ngày 16 tháng 6. Các dự án này bao gồm đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, đường vành đai 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Biên Hòa – Vũng Tàu và Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Thành phố Hồ Chí Minh là tâm điểm tổ chức thực hiện đường vành đai 3

Theo dự thảo nghị quyết của Quốc hội, đường vành đai 3 TP.HCM dài 76,34 km, được chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Tổng mức đầu tư dự án là 75.378 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2021-2025 được bố trí 61.056 tỷ đồng bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Giai đoạn 2026-2030 là 14.322 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 7.361 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 6.961 tỷ đồng.

Dự thảo nghị quyết giao UBND TP.HCM chịu trách nhiệm đầu mối triển khai dự án. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian Quốc hội không họp thì Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nghị quyết được Quốc hội thông qua, cho phép Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chỉ định thầu trong quá trình thực hiện dự án. Các gói thầu được chỉ định bao gồm gói thầu tư vấn, gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật và gói thầu thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đoạn Mỹ Phước – Tân Vạn (Bình Dương) thuộc đường vành đai 3 của TP.HCM đã hoàn thành và đang khai thác. Ảnh: ĐÀO TRANG

Nghị quyết cũng nêu rõ, trong thời hạn hai năm, kể từ ngày Quốc hội thông qua, cho phép trong giai đoạn thực hiện dự án, nhà thầu thi công không phải thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp phép sản xuất vật liệu xây dựng. Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động môi trường và chịu sự quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng khoáng sản; nộp thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.

Dự thảo nghị quyết cho phép dự án được thu phí khi hoàn thành để thu hồi vốn đầu tư hoàn trả ngân sách trung ương và địa phương theo tỷ lệ vốn đầu tư dự án (không bao gồm ngân sách địa phương). đầu tư đường đô thị).

Về tiến độ thực hiện dự án sẽ hoàn thành đầu tư vào năm 2022, đến năm 2025 cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Ba dự án đường cao tốc miền nam ổn chỉ định thầu

Đối với 3 dự án đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Biên Hòa – Vũng Tàu, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, dự thảo nghị quyết cho phép Chính phủ thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết. 43/2022 về chính sách tài khóa – tiền tệ hỗ trợ chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó có cơ chế chỉ định thầu, giao địa phương làm chủ đầu tư các dự án thành phần …

Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho các địa phương đầu mối thực hiện các dự án thành phần, bảo đảm tiến độ và chất lượng của các dự án thành phần đó. Đồng thời, xem xét, quyết định giao cơ quan làm đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện dự án đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ của toàn bộ dự án.

Các địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc bảo đảm nguồn vốn, tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án. Trường hợp chi phí thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tăng so với chi phí thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong tổng mức đầu tư sơ bộ thì địa phương đó có trách nhiệm cân đối để bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương theo tỷ lệ vốn góp trong chi phí thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của từng dự án thành phần.

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội cũng cho phép thu phí để thu hồi vốn đầu tư dự án hoàn trả ngân sách trung ương và địa phương theo tỷ lệ vốn góp đầu tư dự án. Ngoài ra, giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành xây dựng phương án và tổ chức thu phí để thu hồi vốn đầu tư dự án.

Về tiến độ dự án, dự án Biên Hòa – Vũng Tàu năm 2023 khởi công, cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn bộ dự án vào năm 2026. Dự án Khánh Hòa – Buôn Ma Thuộc, Châu Đốc. – Cần Thơ – Sóc Trăng, đến năm 2025 cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn, cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ toàn tuyến vào năm 2027.

“Cơ quan được giao làm chủ quản có trách nhiệm bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án thành phần được giao…” – dự thảo nghị quyết của Quốc hội nêu rõ. •

Dự kiến, ngày mai (16/6), 5 dự án giao thông này sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua. Trong đó, ba dự án đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Biên Hòa – Vũng Tàu và Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng có tổng mức đầu tư 84.463 tỷ đồng (ba địa phương góp vốn khoảng 8.400 tỷ đồng).

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.