Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 3

Rate this post

(TBTCO) – Chiều nay 16/6, với 95,58% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tài chính, ngân hàng và giao thông vận tải Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên bế mạc kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV
Các đại biểu Quốc hội Bình Định bấm nút thông qua nghị quyết.

Nghị quyết nêu rõ: Sau 19 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn diện các nội dung, chương trình của nhiệm kỳ. Lần gặp thứ 3.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 5 luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Điện ảnh, Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Cảnh. tính di động gần.

Cùng với đó, Quốc hội đã xem xét, thông qua 17 nghị quyết. Trong đó, có một số nội dung đáng chú ý như Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng ”; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; một số nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng lớn, …

Quốc hội cũng cho ý kiến ​​về 6 dự án luật: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dầu khí (sửa đổi).

Nghị quyết cũng nêu rõ, về kết quả phát triển kinh tế – xã hội những tháng đầu năm 2022, sau khi xem xét các báo cáo của Chính phủ trình, Quốc hội đánh giá, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành những quyết sách đúng đắn, kịp thời, tạo tiền đề cơ bản để phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

GDP quý I đạt 5,03% và tiếp tục tăng trưởng khá trong quý II; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đạt hơn 305 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2021, cán cân thương mại thặng dư; Thu ngân sách nhà nước thực hiện đạt hơn 57% dự toán năm, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2021. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo; lãi suất huy động và tỷ giá tăng, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Tình hình dịch Covid-19 về cơ bản đã được cải thiện tích cực. Văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục có chuyển biến tích cực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đời sống, việc làm, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng và tăng cường.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; Các vi phạm trên thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản đã được xác định, xử lý nghiêm, kiểm soát và lành mạnh hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều thách thức tiềm ẩn, một số hạn chế. Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện. các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013 / QH13 điều chỉnh một số nội dung, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004 / QH11, Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai dự án đường Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, đến nay đã 2 năm trôi qua nhưng vẫn còn một số đoạn tuyến chưa hoàn thành theo yêu cầu. Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các yêu cầu nêu tại Nghị quyết số 66/2013 / QH13 và tổ chức học tập. từ kinh nghiệm thực hiện dự án; đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thành các dự án thành phần đang triển khai đã được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để sớm đưa vào khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả. hiệu quả toàn tuyến; kiểm toán, quyết toán kịp thời, đúng quy định của pháp luật, …

Về việc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42/2017 / QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Quốc hội thống nhất kéo dài thời gian áp dụng đối với tất cả các quy định của Nghị quyết 42 đến hết năm. Ngày 31 tháng 12 năm 2023 và giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất ban hành các quy định của pháp luật về xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cùng với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng; trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp thứ 5 (tháng 5 năm 2023).

Về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quốc hội cơ bản nhất trí với kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do Chính phủ báo cáo. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quốc hội đề nghị Chính phủ thực hiện triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản công, lao động, thời gian làm việc trong khu vực nhà nước, quản lý, khai thác. khai thác, sử dụng tài nguyên, nhất là đất đai, khoáng sản; kiên quyết thu hồi đất đã giao chưa sử dụng theo quy định, đất thu hồi do vi phạm pháp luật; định kỳ hàng năm, báo cáo Quốc hội kết quả rà soát, xử lý vi phạm tại kỳ họp giữa năm, …

Về việc chuyển vốn vay cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp ngân sách nhà nước, Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc chuyển vốn vay cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước cho 5 dự án và giao Chính phủ triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.