phương thức thức thiết lập tự động hóa động tiến hành sạch thùng rác so với Windows 11

Rate this post

Thùng rác là một khu vực quen thuộc với những người tiêu dùng Windows nói chung. đó là nơi tàng trữ những tệp và thư phần những những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi xóa (vô tình hoặc cố ý) và so với phép những những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi hoàn tác những tệp và thư phần để sử dụng lại trong lúc thử phương thức thức.

tại đó, nếu muốn xóa trọn vẹn những tập tin không vẫn vẫn thử phương thức thức thiết khỏi khối khối mạng lưới hệ thống, những những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sẽ phải tiến hành thêm một tiến hành nữa, đó là dọn sạch thùng rác.

Nếu những những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thấy việc làm đó tẻ nhạt, những những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng thử phương thức thức đặt Thùng rác tự động hóa động được tiến hành trống sau một khoảng chừng thời hạn nhất định. trên này sẽ hướng dẫn những những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi phương thức thức tiến hành yếu tố đó trong Windows 11.

Lập lịch tự động hóa động tiến hành sạch thùng rác so với Windows 11

Để tự động hóa động xóa những tệp trong Thùng rác, những những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng tính năng Storage Sense của Windows 11. Tính năng này sẽ trợ giúp thiết lập xóa những tệp tiếp theo nhau trên PC của những những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi, gồm có những tệp từng tải xuống và chuyển vào thùng rác.

Để trong lúc, trước tiên hãy mở ứng dụng tăng cấp Windows trải qua phương thức thức nhấn tổng hợp phím Windows + i.

Trong giao diện tăng cấp hiện ra, những những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi trỏ vào phần ‘System’.


Buy JNews

ADVERTISEMENT

Trên trang ‘System‘, cuộn xuống và nhấp vào ‘Storage’.

Trên màn hình hiển thị “Storage”, trong “Storage Management”, hãy nhấp vào “Storage Sense”.

Trên ‘Storage Sense’, có một tùy thuộc chọn được gọi là ‘Automatic User Content Cleanup’. Bật tùy thuộc chọn này để bật tính năng Storage Sense.

Cũng trên trang này, hãy nhấp vào menu thả xuống ‘Run Storage Sense’ và chọn dòng thời hạn những những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi muốn tính năng tiến hành việc. Chọn từ những tùy thuộc chọn có sẵn gồm có tùy thuộc chọn ‘hằng ngày’ ‘Hàng tuần’ ‘Hàng tháng’ hoặc ‘trong lúc dung tích đĩa trống thấp’.

tiếp đó, chọn thời hạn tệp sẽ tại trong Thùng rác trước trong lúc Storage Sense xóa tệp đó, nhấp vào menu thả xuống ‘Xóa tệp trong Thùng rác của tôi nếu chúng từng tại đó nhiều ngày hơn’ và chọn một tùy thuộc chọn. những tùy thuộc chọn có sẵn gồm có ‘Không lúc nào’ ‘một ngày’ ’14 ngày’ ’30 ngày’ và ’60 ngày’

tự động làm sạch thùng rác cho Windows 11

(Lưu ý: Storage Sense tác động tác động tới những tệp tiếp theo trên PC của những những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi, ví như những tệp từng tải xuống. Trên trang Storage Sense, hãy đảm bảo những những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi yếu tố chỉnh phương thức thức Storage Sense xử lý tệp so với thích hợp.)

Để kích hoạt Storage Sense ngay ngay, hãy cuộn xuống cuối trang ‘Storage Sense’ và nhấp vào ‘Run Storage Sense Now’.

tự động làm sạch thùng rác cho Windows 11

từng hoàn thành xong! Storage Sense sẽ tự động hóa động dọn sạch thùng rác vào tầm thời hạn những những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi chỉ định.

kỳ vọng nội dung bài viết trên sử dụng thử phương thức thức trợ giúp ích so với những những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi. Nếu những những những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thấy trên đó hoặc là thì tránh quên sẻ chia và nhận định và định hình nội dung bài viết trợ giúp mình. Hãy xem thêm những thủ thực new mà mình chia sẽ nhé. mong rằng như ý!

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.