phương thức thay đổi thế đổi địa chỉ IP trên dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng thoại iPhone & Android

Rate this post

Việc thay đổi thế đổi địa chỉ IP trên máy tính là rất giản dị và đơn thuần và giản dị và đơn thuần. Vậy vẫn vẫn vẫn vẫn việc thay đổi thế đổi IP trên dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng thoại liệu có giản dị và đơn thuần như vậy?

Vâng ! Để mình vấn đáp luôn là nó KHÔNG KHÓ nha những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi 🙂

thay đổi thế đổi địa chỉ IP thì giản dị và đơn thuần, nhưng cái quan trọng là những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi nên phải hiểu được những cơ mẫu về địa chỉ IP thì những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi new nắm được mẫu chất của nó, từ đó new nhớ thời hạn dài được và new sử dụng thử phương thức triển khai chủ được.

giản dị và đơn thuần cũng chính vì địa chỉ IP không phải lúc nào thì cũng tương tự như nhau, nó tùy thuộc thuộc vào bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phát WiFi và phương thức mà người ta thiết lập.

những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi nên nhớ là địa chỉ IP có 2 dạng, đó là:

  • Private IP (IP riêng tư, mình hoặc là gọi là IP nội bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận), đó là dải địa chỉ IP mà tổng thể toàn bộ chúng ta thường sử dụng nhất và kỹ thuật sử dụng thử phương thức thiết lập bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phát WiFi để thay đổi thế đổi được. ví như thể 192.168.một.một thì mình sử dụng thử phương thức giao diện để đổi thành 192.168.10.một…..

Và trong trên đó tổng thể toàn bộ chúng ta sẽ triển khai thay đổi thế đổi Private IP này nhé.

  • Public IP (đó là dãy địa chỉ IP tận nhà mạng phục vụ nhu yếu), thường thì nó đặt mặc định một dãy địa chỉ IP (nếu là IP tĩnh), hoặc sẽ thay đổi thế đổi sau từng lần khởi động lại Modem (IP động). IP động hoặc là tĩnh thì tại lúc ĐK gói mạng Internet những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thỏa thuận hợp tác nhé. Thường thì IP tĩnh sẽ giá quá quá tăng dần đều hơn nữa !

Để thay đổi thế đổi Public IP thì thường tổng thể toàn bộ chúng ta sẽ sử dụng những ứng dụng Fake IP. những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng thử phương thức xem thêm nội dung bài viết phương thức Fake IP trên dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng thoại nếu muốn nhé !

TIPs:
Để hiểu hơn kỹ hơn về địa chỉ IP thì những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi trước 2 trên đó nhé:

#một. phương thức thay đổi thế đổi địa chỉ IP trên iPhone

+ Bước một: những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi vào phần tăng cấp (Setting)

cach-thay-doi-dia-chi-ip-tren-iphone (3)

+ Bước 2: Tiếp theo những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi vào phần tăng cấp Wi-Fi như hình phía dưới.

cach-thay-doi-dia-chi-ip-tren-iphone (2)

+ Bước 3: những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi click vào icon info của mạng WiFi mà những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi muốn thay đổi thế đổi địa chỉ IP. Ví dụ tại đó là mình đang thay đổi thế đổi địa chỉ IP dành với mạng NoName.

cach-thay-doi-dia-chi-ip-tren-iphone (1)

+ Bước bốn: Mặc định thì dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng thoại sẽ tự động hóa động nhận dải địa chỉ IP mà bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phát WiFi phục vụ nhu yếu. những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng thử phương thức nhớ 3 tin tức đó là:

  • Địa chỉ IP (IP address): tổng thể toàn bộ chúng ta sẽ thay đổi thế đổi phần này !
  • Mặt nạ mạng con (Subnet mark): Cái này sẽ không thay đổi thế đổi.
  • bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận định tuyến (Defaul gateway): Cái này cũng không thay đổi thế đổi.

=> những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi nhấn vào Định giao diện IP để thiết lập lại.

cach-thay-doi-dia-chi-ip-tren-iphone (4)

+ Bước 5: tại đó những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sẽ chuyển sang cơ chế Thủ công => tiếp đó nhập những tin tức sử dụng thử phương thức thiết vào.

Ví dụ những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng thử phương thức nhập:

tại Bước bốn những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng thử phương thức thấy địa chỉ IP đang là 192.168.một.175 => những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng thử phương thức thay đổi thế đổi 175 trong tầm từ 0 tới 255. Tuy nhiên tránh việc sử dụng số 0 hoặc một. Vì nó thường là địa chỉ IP mặc định của cục phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phát WiFi hoặc Modem.

Ví dụ những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng thử phương thức sử dụng những dãy địa chỉ IP như: 192.168.một.111, 192.168.một.112, 192.168.một.113…..

vẫn vẫn vẫn vẫn những thông số kỹ thuật vẫn vẫn vẫn vẫn lại không thay đổi thế đổi như tại Bước bốn nhé.

  • Mặt nạ mạng con: 255.255.255.0
  • bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận định tuyến: 192.168.một.một

giản dị và đơn thuần vậy thôi, để đổi lại sang cơ chế tự động hóa động thì những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi chọn lại cơ chế tự động hóa động là xong. tránh quên nhấn Lưu nhé 🙂

cach-thay-doi-dia-chi-ip-tren-iphone (1)

#2. phương thức thay đổi thế đổi IP trên Android

// sử dụng thử phương thức giao diện trên dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng thoại Android của những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi hơi nữa chút xíu, nhưng về cơ mẫu là tương tự động hóa như vậy những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi nhé.

+ Bước một: Cũng tương tự động hóa như phương thức thay đổi thế đổi IP trên iPhone, những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi vào phần Cài đặt

cach-thay-doi-dia-chi-ip-android (1)

+ Bước 2: Tiếp theo, những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi vào phần connect.

cach-thay-doi-dia-chi-ip-android (2)

+ Bước 3: tiếp đó những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi vào phần tăng cấp Wi-Fi

cach-thay-doi-dia-chi-ip-android (3)

+ Bước bốn: những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi truy vấn vào mạng mà những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thay đổi thế đổi địa chỉ IP.

một trong những máy dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng thoại Android thì những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi chỉ sử dụng thử phương thức nhấn giữ 2s => rồi chọn Modify Network.

cach-thay-doi-dia-chi-ip-android (4)

+ Bước 5: Trong trường hợp những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi đang connect với mạng WiFi đó rồi thì những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi nhấn vào thay thế sửa chữa như hình phía dưới.

cach-thay-doi-dia-chi-ip-android (5)

vẫn vẫn vẫn vẫn nếu đó là mạng new mà những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi không connect vào thì chọn tùy thuộc chọn nâng quá quá tăng dần đều.

cach-thay-doi-dia-chi-ip-android (9)

+ Bước 6: tiếp đó những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi tìm tới phần tăng cấp IP

cach-thay-doi-dia-chi-ip-android (6)

+ Bước 7: cơ chế mặc định DHCP (IP động), giờ những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi hãy chuyển sang cơ chế IP Tĩnh nhé.

cach-thay-doi-dia-chi-ip-android (7)

+ Bước tám: tiếp đó thay đổi thế đổi địa chỉ IP là xong. những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi xem lại Bước bốn Bước 5 trong phần #một phía bên trên để thiết lập dành với đúng dải IP new nhé. tiếp đó nhấn Lưu lại là xong.

  • DNS một những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng thử phương thức sửa thành tám.tám.tám.tám
  • DNS 2 những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng thử phương thức sửa thành tám.tám.bốn.bốn

Với nhưng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng thoại chỉ có một dòng DNS thì những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi viết kiểu: tám.tám.tám.tám, tám.tám.bốn.bốn

theo dõi thêm: bốn phương thức chặn web đen trên iPhone và dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng thoại Android (bài này còn có những bước thay đổi thế đổi DNS, có tý tương quan :))

cach-thay-doi-dia-chi-ip-android (8)

NOTE:
Nếu những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi muốn trở về mặc định thì chọn lại cơ chế DHCP là được ha.

#3. Lời Kết

Vâng, như vậy là mình từng hướng dẫn rất không thiếu dành với những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi phương thức thay đổi thế đổi địa chỉ IP trên iPhonephương thức thay đổi thế đổi địa chỉ IP trên Android rồi nhé. ước muốn trên này sẽ hữu ích với những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi, mong rằng những những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thành công xuất sắc !

theo dõi thêm: phương thức connect vào mạng Wi-Fi không tên (Mạng Wi-Fi ẩn)

Kiên Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

nội dung bài viết đạt: 5/5 sao – (Có một lượt nhận định và định hình)

Note: trên đó hữu ích với những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi chứ? tránh quên nhận định và định hình nội dung bài viết, like và sẻ chia dành với những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi bè và người thân trong gia đình của những những những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi nhé !

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.